Till innehållet

Statistik för Kalmarsund Vind

Vi vill att du som andelsägare ska känna att du har full koll på hur vindens krafter förvandlas till avdrag på din faktura. Därför presenterar vi nedan hur mycket vindparken har producerat varje månad, och därmed hur mycket i tilldelning du som andelsägare har rätt till.

Det finns idag totalt 2 055 andelar i Kalmarsund Vind 2. Kalmarsund Vind 2 Ekonomisk Förening äger en procentandel av vindparken, närmare bestämt 8,125%. För att räkna ut tilldelning per andel dividerar vi Kalmarsund Vind 2 produktion med 2 055.