Till innehållet

Kalmarsund Vind

Kalmarsund Vind

Genom att investera i vindkraft är du med och skapar en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Som bonus får du ett något lägre elpris.

Tack för att du gör skillnad med oss på Kalmarsund Vind!

Ett blåsigt Kalmarsund

Vi vet alla att det blåser fint i Kalmarsund! Vår produktionsstatistik visar hur det sett ut sedan 2015.

Nyheter

2021-09-21

Den 30 september klockan 18:00 är det extrastämma för medlemmar i Kalmarsund Vind. Du hittar kallelse och dagordning nedan. Hälsningar styrelsen i Kalmarsund Vind.

Framtiden för Kalmarsund Vind

2021-06-23

Styrelsen presenterade igår resultatet av röstningen om försäljning av vindkraftverken i föreningen på en extra stämma. Röstningen föll ut enligt följande:

  • Totalt antal inkomna röster: 308
  • Antal ja: 305
  • Antal nej: 1
  • Antal ogiltiga röster: 2

Styrelsen arbetar vidare med att genomföra försäljningen den 1 september. Det betyder att augusti blir den sista månaden då medlemmarna får avräkning av medlemsleverans på er faktura. Det elavtal ni har med Kalmar Energi löper då för hela er förbrukning. Ytterligare extra stämma kommer att hållas den 30 september då beslut om likvidation av föreningen kommer att ske.

2021-06-07

Den 23 juni klockan 17:30 är det extra stämma för medlemmar i Kalmarsund Vind som handlar om föreningens framtid. Du hittar kallelsen och röstkort här nedan. Hälsningar från styrelsen i Kalmarsund Vind

Framtiden för Kalmarsund Vind

Röstkort

2021-04-28

Vannborga Nedra har haft flera driftstopp under våren. Det har berott på utslitna bladlager, vilket inte är ovanligt när maskinerna har gått många år. Ett utbyte är beställt och kommer att utföras under maj månad. Vannborga Övra har god tillgänglighet. Hälsningar från styrelsen i Kalmarsund Vind

2020-09-11

Nedan hittar ni förslag till nya stadgar 2020.

Nya stadgar för Kalmarsund Vind I 2020 och Nya stadgar för Kalmarsund Vind II 2020

2020-05-12

På grund av rådande omständigheter är årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II framflyttade på nytt till 15 oktober. Ny inbjudan kommer längre fram!

Stämman består till största del av formalia punkter, däremot har styrelsen haft en strategisk diskussion om utveckling av de gamla verken i Vannborga och Degerhamn. Vi ser det som viktigt att ta den diskussion när vi kan träffas i en större grupp. Har du som medlem frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Kontaktuppgifter Staffan Larsson, ordförande i Kalmarsund Vind I och II: 070 591 51 94, staffan.sandbacken@gmail.com

2020-03-23

Årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II är framflyttade till 27 maj kl. 18:00, samma plats!

2020-03-02

Vi håller årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II torsdagen den 26 mars på Kalmar Energis kontor, vid Hansa. Vänligen anmäl dig senast den 20 mars. Formulär för anmälan hittar du här!

2019-12-11

Kalmarsund Vinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset för medlemmar i Kalmarsund Vind II efter årsskiftet,
från 14 till 24 öre. Läs mer om höjningen här!

Chatta med oss