Kalmarsund Vind

Kalmarsund Vind

Genom att investera i vindkraft är du med och skapar en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Som bonus får du ett något lägre elpris.

Tack för att du gör skillnad med oss på Kalmarsund Vind!

Ett blåsigt Kalmarsund

Vi vet alla att det blåser fint i Kalmarsund! Vår produktionsstatistik visar hur det sett ut sedan 2015.

Nyheter

2020-09-11

Nedan hittar ni förslag till nya stadgar 2020.

Nya stadgar för Kalmarsund Vind I 2020 och Nya stadgar för Kalmarsund Vind II 2020

2020-05-12

På grund av rådande omständigheter är årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II framflyttade på nytt till 15 oktober. Ny inbjudan kommer längre fram!

Stämman består till största del av formalia punkter, däremot har styrelsen haft en strategisk diskussion om utveckling av de gamla verken i Vannborga och Degerhamn. Vi ser det som viktigt att ta den diskussion när vi kan träffas i en större grupp. Har du som medlem frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss i styrelsen!

Kontaktuppgifter Staffan Larsson, ordförande i Kalmarsund Vind I och II: 070 591 51 94, staffan.sandbacken@gmail.com

2020-03-23

Årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II är framflyttade till 27 maj kl. 18:00, samma plats!

2020-03-02

Vi håller årsstämmor för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II torsdagen den 26 mars på Kalmar Energis kontor, vid Hansa. Vänligen anmäl dig senast den 20 mars. Formulär för anmälan hittar du här!

2019-12-11

Kalmarsund Vinds styrelse har beslutat att höja medlemspriset för medlemmar i Kalmarsund Vind II efter årsskiftet,
från 14 till 24 öre. Läs mer om höjningen här!

Årsredovisning: Kalmarsund Vind I

Inför årsstämman kommer här årsredovisningen 2017 för KSV I

Årsredovisning: Kalmarsund Vind II

Inför årsstämman kommer här årsredovisningen 2017 för KSV II

Chatta med oss