Kalmarsund Vind

Kalmarsund Vind

Genom att investera i vindkraft är du med och skapar en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Som bonus får du ett något lägre elpris.

Tack för att du gör skillnad med oss på Kalmarsund Vind!

Nyheter

Vid årsstämman för Kalmarsund Vind och Kalmarsund Vind II på Guldfågel Arena den 22 mars deltog ett 50 tal engagerade medlemmar.

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar lyssnade vi på en intressant föreläsning av Fredrik Eskilsson från Vestas Service. Fredrik berättade om möjligheten att förnya våra två Vestas V52 i Vannborga. I korthet innebär förnyelsen att alla slitdelar (vingar, nav, generator, växellåda, hydrauliksystem, styrsystem mm) i verken byts ut till nya delar. På så sätt erhålls elcertifikat i ytterligare 15 år. Förnyelsen kostar ca 7 mkr för båda verken. Styrelsen fick i uppdrag att titta vidare på erbjudandet från Vestas. Viktiga faktorer är att vi får förnyat tillstånd för vindkraftverken, priserna på elcertifikat och el samt finansieringen. En utredning bör vara klar under 2018.

 

 


 

Årsredovisning: Kalmarsund Vind I

Inför årsstämman kommer här årsredovisningen 2017 för KSV I

Årsredovisning: Kalmarsund Vind II

Inför årsstämman kommer här årsredovisningen 2017 för KSV II