Elnät

Elnät

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort.

Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät-, och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Om jag vill ändra säkringsstorlek, hur gör jag då?
Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.

Spänning

Jag vill ansluta mig till elnätet

Här hittar du hur du gör samt vad det kostar att ansluta till vårt elnät.

Läs mer
Elmontör

Vad kostar det?

Här har vi samlat våra prislistor, villkor och annat gutt.

Läs mer
Blixt

Strömavbrott

Här hittar du allt om hur du gör om det blir svart där hemma och frågor relaterade till det.

Läs mer
Chatta med oss