Till innehållet

Strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du har strömavbrott och bor inom det markerade området nedan ringer du oss på telefon 0480-45 10 11. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.
Aktuell driftinformation

Karta över vårt nätområde

Här finns en film, för att se den behöver du acceptera cookies.

Ersättning vid strömavbrott

  • Du har rätt till ersättning vid strömavbrott om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.
  • Ersättning betalas inte om din fastighet var frånkopplad då avbrottet påbörjades eller om du inte fullgjort din betalningsskyldighet enligt Allmänna Avtalsvillkoren.
  • Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på egen försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför Kalmar Energis kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel.

Du kan läsa mer om reglerna för avbrottsersättning hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Leveranssäkerhet

El uppfattas som en lika självklar rättighet som luft och vatten. Ett tillgängligt elnät är en förutsättning för mycket i vardagen och mobilitet har blivit en självklar del av vår livsstil. Vi arbetar aktivt med att underhålla vårt leveranssäkra elnät.

När vi jämför oss med andra liknande elnätsområden står vi oss bra. I genomsnitt för de senaste tio åren så ligger avbrottstiden på 12,8 minuter per kund och år, motsvarande siffra för Kalmar Energis elnätsområde är 8 minuter per kund och år. I diagrammet visar vi medelavbrottstiden per kund för de senaste tio åren.

Medelavbrottstid elnät (oplanerat)

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt