Till innehållet

Förklaring av avräkning

Till dig med andelar i Kalmarsund Sol

Här ser du ett exempel som visar en andelsägare med en andel i Kalmarsund Sol. Nedanför bilden ser du en beskrivning av avräkningens olika delar.

  1. Din del av föreningens totala produktion för månaden. Den totala produktionen delat med totalt antal andelar i föreningen.
  2. Antal andelar.
  3. Din del av föreningens totala produktion för månaden omvandlat till kronor. Timproduktionen för avsedd månad för vindkraftverken multiplicerat med spotpriserna för avsedd månad. Exempelfakturan visar att produktionen är 15,33 kWh och avdraget -12,94 kr/st. Det medför att snittpriset för spotpriset under maj var 12,94/15,33=84,4 öre/kWh under de timmar föreningen producerade el.
  4. Medlemspris som ska täcka driftkostnader, till exempel försäkringar, service och underhåll, administrativa kostnader med mera. Nivån fastställs av styrelsen för föreningen.
  5. Priset du betalar till föreningen för månadens tilldelning. 0,13*15,33=1,99 kr.

Har du frågor?

Kontakta Kundcenter på telefon 0480 45 11 45

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt