Till innehållet

Köp vindandelar

Köp vindandelar

Investera i vindkraft och var med och skapa en framtid som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Som bonus får du ett något lägre elpris!
Våra föreningar består både av privat- och företagskunder som av olika skäl har satsat på en investering i vindkraft. Vi är lite drygt 600 medlemmar som har verkat som oberoende elproducenter sen 2006.

Kontakta en av våra säljare för att veta mer!

Kontakta säljare