Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Elnätsavgifter

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Om du har säkringsabonnemang hittar du alla avgifter här nedan, för dig som är effektkund har vi två andra prislistor; Effekttariff N4 och Effekttariff N3.

Säkringskunder

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning. Till och med den 31 december 2022 är avgiften 9,5 öre/kWh (exklusive moms). Från och med den 1 januari 2023 höjs avgiften till 14,5 öre/kWh (exklusive moms).

Energiskatt
Aktuell energiskatt från och med den 1 januari 2023 är 39,2 öre/kWh (exklusive moms). Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Läs mer om flytten av energiskatten här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna exklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) T.o.m. 31 december 2022 (kronor/år) Fr.o.m. 1 januari 2023 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 404 1 685
16 A 2 899 3 189
20 A 4 801 5 281
25 A 6 237 6 861
35 A 9 324 10 256
50 A 13 532 14 886
63 A 15 974 16 897
80 A 16 359 17 177
100 A 18 620 18 620
125 A 23 610 23 610
160 A 31 442 31 442
200 A 39 679 39 679

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.
  • Elberedskapsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
  • Nätövervakningsavgift
    Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar kopplade till elnätsavgiften.

Till frågor och svar

Allmänna avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer kommer vi att anvisa ett elhandelsföretag till dig. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Chatta med oss