Till innehållet

Elnätsavgifter

Kalmar Energi Elnät ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Kalmar tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Om du har säkringsabonnemang hittar du alla avgifter här nedan, för dig som är effektkund har vi två andra prislistor; Effekttariff N4 och Effekttariff N3.

Säkringskunder

Elöverföringsavgift
Överföringsavgiften ska täcka kostnaden för transport av el från produktionsanläggningen och hem till dig. Avgiften beräknas på din uppmätta energiförbrukning. Till och med den 30 juni 2023 är avgiften 14,50 öre/kWh (exklusive moms). Från och med den 1 juli 2023 sänks avgiften till 3,00 öre/kWh (exklusive moms).

Energiskatt
Aktuell energiskatt från och med den 1 januari 2023 är 39,2 öre/kWh (exklusive moms). Den 1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten för energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Läs mer om flytten av energiskatten här.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaden för ditt utrymme i elnätet. Avgiftsnivån baseras på den storlek du har på din huvudsäkring i ampere (A). Samtliga priser i tabellen är angivna exklusive moms.

Huvudsäkring i ampere (A) T.o.m. 30 juni 2023 (kronor/år) Fr.o.m. 1 juli 2023 (kronor/år)
16 A Lägenhet* 1 685 1 517
16 A 3 189 2 870
20 A 5 281 4 753
25 A 6 861 6 175
35 A 10 256 9 231
50 A 14 886 13 397
63 A 16 897 15 207
80 A 17 177 15 459
100 A 18 620 16 758
125 A 23 610 21 249
160 A 31 442 28 298
200 A 39 679 35 711

* Avgiften 16 A Lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst två abonnemang. Ett av dessa två abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-anslutna lägenheter med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 L.

Myndighetsavgifter
I ovanstående abonnemangsavgift ingår följande myndighetsavgifter:

  • Elsäkerhetsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten. Elsäkerhetsavgiften är momsbefriad.
  • Elberedskapsavgift
    Avgiften ska täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid.
  • Nätövervakningsavgift
    Ska täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna.

Allmänna avtalsvillkor

Hitta alla våra avtalsvillkor här.

Förutom elnätsavtal bör du teckna ett elavtal med ett elhandelsföretag. Om du inte själv väljer kommer vi att anvisa ett elhandelsföretag till dig. Förhållandet mellan elnäts- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt