Till innehållet

Törneby Solpark

Hållbarhetsfrågan är en central del av Kalmar kommuns utveckling och den berör alla. Nu gör två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar bygger vi Sveriges största medlemsägda solcellspark, Törneby Solpark. Tredje etappen är redan på plats.

Törneby Solpark kommer, när den står klar, att bli Sveriges största medlemsägda solpark med en solcellsyta på 15 000 m². Törneby driftförening tar över driften efter Kalmar Energi när besiktningen av den nya anläggningen är gjord.

Kartbild som visar Törneby Solparks placeringFakta om Törneby Solpark

Solcellsyta: 15 000 m²
Årlig produktion: cirka 2 300 000 kWh
Andelsstorlek: cirka 100 kWh/år
Antal andelar per ägare: max 80% av den egna energianvändningen
Andelspris:
Törneby 1: 1 019 kr
Törneby 2: 1 045 kr
Törneby 3: 1 090 kr
Livslängd: 30 år
Aktuellt elpris för andelsägare: 13 öre/kWh och år*.
*Statlig skatt och avgifter tillkommer. Läs mer här

Våra stadgar Vanliga frågor

Produktion Törneby Solpark

Just nu producerar Törneby solpark

En solandel à 100 W i Törneby Solpark kan till exempel driva 20 LED-lampor. Törneby Solpark har en beräknad årsproduktion på ca 2 250 000 kWh, vilket skulle ta dig ungefär 270 varv runt jorden med en Tesla.

Anmäl mig till nästa solpark!
kW
Chatta med oss