Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Törneby Solpark

Hållbarhetsfrågan är en central del av Kalmar kommuns utveckling och den berör alla. 2017 gjorde två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar byggde vi Sveriges dåvarande största medlemsägda solcellspark, Törneby Solpark. Den fjärde och sista etappen byggs våren 2022.

Törneby Solpark är en medlemsägd solpark med en solcellsyta på 20 000 m². Törneby driftförening sköter anläggningen.

Kartbild som visar Törneby Solparks placeringFakta om Törneby Solpark

Solcellsyta: 20 000 m²
Årlig produktion: cirka 3 000 000 kWh
Andelsstorlek: cirka 100 kWh/år (värdet av din andel påverkas av aktuellt elpris och solparkens faktiska produktion)
Antal andelar per ägare: max 80% av den egna energianvändningen
Andelspris:
Törneby 1: 939 kr
Törneby 2: 966 kr
Törneby 3: 1 011 kr
Törneby 4: 1 000kr
Livslängd: 30 år
Aktuellt elpris för andelsägare: 13kr/år och andel* (motsvarar ett elpris på ca 13 öre/kWh*)
*Statlig skatt och avgifter tillkommer.

Våra stadgar Vanliga frågor

Produktion Törneby Solpark

Just nu producerar Törneby solpark

En solandel à 100 W i Törneby Solpark kan till exempel driva 20 LED-lampor. Törneby Solpark har en beräknad årsproduktion på ca 2 250 000 kWh, vilket skulle ta dig ungefär 270 varv runt jorden med en Tesla.

Anmäl mig till nästa solpark!
kW
Chatta med oss