Törneby Solpark

Hållbarhetsfrågan är en central del av Kalmar kommuns utveckling och den berör alla. Nu gör två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar bygger vi Sveriges största medlemsägda solcellspark, Törneby Solpark. Första etappen är redan på plats.

Törneby Solpark kommer, när den står klar, att bli Sveriges största medlemsägda solpark med en solcellsyta på 15 000 m². Törneby driftförening tar över driften efter Kalmar Energi när besiktningen av den nya anläggningen är gjord.

TörnebyFakta om Törneby Solpark

Solcellsyta: 15 000 m²
Årlig produktion: cirka 2 300 000 kWh
Andelsstorlek: cirka 100 kWh/år
Antal andelar per ägare: max 80% av den egna energianvändningen
Andelspris: 1 100 kr
Livslängd: 30 år
Aktuellt elpris för andelsägare: 0 kr/år till och med 2031, därefter 15 kr/andel och år*.
*Statlig skatt och avgifter tillkommer.

Våra stadgar Vanliga frågor