Pågående arbete - Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Kalmar Berga Centrum, 393 52 Kalmar

Aktuella driftstörningar

Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Pågående arbete / Fjärrvärme
Kalmar Berga Centrum, Kalmar
Påbörjades: 2019-12-02 07:00:00

2019-12-02 07:00:00 - Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Under veckorna 49-50 har vi ett pågående arbete på Norra vägen, strax söder om Djurängsvägen vid Berga Centrum då vi ska byta fjärrvärmeledning.

Vi kommer att utföra arbete intill Norra vägen samt gräva över Norra vägen, vilket innebär störningar i trafiken och begränsad framkomlighet. Vi kommer inte att stänga av vägen helt utan bussar och bilar kommer att ta sig fram!

Övergrävningen av vägen kommer att påbörjas tisdag 3/12 kl. 19.00 och pågår till onsdag 4/12 kl. 06.00.

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo