Planerat avbrott - Planerat Fjärrvärmeavbrott i Oxhagen

Oxhagen, Kalmar

Aktuella driftstörningar

Planerat Fjärrvärmeavbrott i Oxhagen

Planerat avbrott / Fjärrvärme
Oxhagen, Kalmar
Planerad start: 2019-06-20 08:00:00 / Planerat avslut: 2019-06-20 16:00:00

2019-06-20 08:00:00 - Planerat Fjärrvärmeavbrott i Oxhagen

Kalmar Energi genomför underhållsarbete torsdagen den 20/6 mellan 08.00 och 16.00 på vårt fjärrvärmenät och följande adresser kommer bli utan värme och varmvatten;

Arrheniusgatan 2, 6, 10 samt 14

Berzeliusgatan 1

Celsiusgatan

Daléngatan 11-14, 16-17 samt 23A

Drottning Kristinas Väg 4

Gustaf Adolfs Väg 8, 15 samt 17-19

Oxhagsvägen 6

Scheelegatan 6 och 8

Vi gör allt vi kan för att du ska få tillbaka din värme och varmvatten så snart som möjligt och vi hoppas att det tillfälliga avbrottet inte medför allt för stora besvär!

Har du några funderingar kring avbrottet, kontakta vårt kundcenter på 0480 – 45 11 45!

 

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo