Pågående arbete - Underhållsarbete påverkar framkomlighet runt Giraffen

Erik Dahlbergs väg, Kalmar

Aktuella driftstörningar

Underhållsarbete påverkar framkomlighet runt Giraffen

Pågående arbete / Fjärrvärme
Erik Dahlbergs väg, Kalmar
Påbörjades: 2018-11-26 07:00:00 / Planerat avslut: 2019-05-31 16:00:00

2018-11-26 07:00:00 - Underhållsarbete påverkar framkomlighet runt Giraffen

Kommande datum föryngrar vi vårt fjärrvärmenät i kvartet runt köpcentret Giraffen.

Här hittar du mer information.

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo