Planerat avbrott - Planerat fjärrvärmeavbrott – Norra Vägen/Djurängsvägen

Kalmar Berga Centrum, 393 52 Kalmar

Pågående arbete - Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Kalmar Berga Centrum, 393 52 Kalmar

Aktuella driftstörningar

Åtgärdat

Planerat fjärrvärmeavbrott – Norra Vägen/Djurängsvägen

Planerat avbrott / Fjärrvärme
Kalmar Berga Centrum, Kalmar
Påbörjades: 2019-12-09 18:00:00 / Avslutades: 2019-12-10 06:00:00

2019-12-09 18:00:00 - Planerat fjärrvärmeavbrott – Norra Vägen/Djurängsvägen

Tillfälligt avbrott till följd av underhållsarbete

Kalmar Energi kommer genomföra underhållsarbete och det innebär att du kommer att vara utan värme och varmvatten. Vi gör allt under dessa timmar för att du ska få tillbaka din värme och varmvatten så snart som möjligt och vi hoppas att det tillfälliga avbrottet inte medför allt för stora besvär!

När: Måndag 2019-12-09

Tid: från kl. 18.00 till kl. 06.00

Omfattning: Värme, varmvatten

Berörda områden/adresser är:

Vestavägen 6
Vestavägen 10
Capellavägen 3
Vestavägen 8
Villagatan 4
Villagatan 2
Runvägen
Nissestigen 8
Rimsmedsvägen ojämna nummer
Burgundvägen 2
Djurängsvägen 60A-86C
Funkabotorget

Vid frågor, ring vårt kundcenter på telefon 0480 – 45 11 45

Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Pågående arbete / Fjärrvärme
Kalmar Berga Centrum, Kalmar
Påbörjades: 2019-12-02 08:00:00

2019-12-02 08:00:00 - Pågående arbete fjärrvärme – Norra vägen/Djurängsvägen

Under veckorna 49-50 har vi ett pågående arbete på Norra vägen, strax söder om Djurängsvägen vid Berga Centrum då vi ska byta fjärrvärmeledning.

Vi kommer att utföra arbete intill Norra vägen samt gräva över Norra vägen, vilket innebär störningar i trafiken och begränsad framkomlighet. Vi kommer inte att stänga av vägen helt utan bussar och bilar kommer att ta sig fram!

Övergrävningen av vägen kommer att påbörjas tisdag 3/12 kl. 19.00 och pågår till onsdag 4/12 kl. 06.00.

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo