Pågående arbete - Pågående arbete elnät – Ängö

Bjelkegatan, Kalmar

Aktuella driftstörningar

Pågående arbete elnät – Ängö

Pågående arbete / Elnät
Bjelkegatan, Kalmar
Påbörjades: 2020-09-21 00:00:00 / Planerat avslut: 2020-12-14 00:00:00

2020-09-21 00:00:00 - Pågående arbete elnät – Ängö

Mellan mitten av september till mitten av december har vi ett pågående arbete söder om Bjelkegatan på Ängö då vi byter ut elledningar. Det planeras bli minimala påverkningar av biltrafik, men kan stundtals bli trångt. Bytet av elledningar innebär ett kort elavbrott för vissa boende på gatan, dessa kunder blir kontaktade innan arbetet utförs.

Samtidigt passar Kalmar kommun på att byta ut belysningsledningar och gatlyktor för att det ska bli en bättre belysning i området. Under tiden kan det bli någon eller några lyktor som inte är i drift.

Hör gärna av dig till oss vid frågor! Du når oss på 0480 – 45 11 45 eller kundcenter@kalmarenergi.se.

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo
Chatta med oss