Pågående arbete - Grävning på cykel/gångväg under september/oktober

Fredriksskansgatan, Kalmar

Aktuella driftstörningar

Grävning på cykel/gångväg under september/oktober

Pågående arbete / Elnät
Fredriksskansgatan, Kalmar
Påbörjades: 2019-08-26 08:00:00 / Planerat avslut: 2019-10-25 16:00:00

2019-08-26 08:00:00 - Grävning på cykel/gångväg under september/oktober

Från måndag 26/8, under september och delar av oktober kommer Kalmar Energi att gräva på gång/cykelbanor på Fredrikskansgatan samt Strandgatan.
Därför kommer framkomligheten där vara sämre för personer som tar sig fram via gång/cykelväg under dessa veckor.
Vi gräver inte på bägge sidor av dessa vägar och du kan därför fortfarande ta dig fram via gång/cykelväg men behöver kanske byta sida mot vad du är van vid.

Dessa grävningar görs för att lägga ner nya kablar för högspänning, lågspänning, kablar för belysning och fiber för att nätet bland annat ska klara nybyggnation i området.

Felanmäla strömavbrott

Kalmar Energi ansvarar för elnätet i Kalmar tätort. Om du är strömlös och bor inom Kalmar Energis elnätsområde så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt. Bor du utanför Kalmar i exempelvis Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Dunö eller Boholmarna ringer du E.ON på telefon 020-88 00 22.

Kontaktinfo

Felanmäla fjärrvärmeavbrott

Kalmar Energi ansvarar för fjärrvärmenäten i Kalmar, Lindsdal och Smedby. Vid driftavbrott kontaktar du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo

Felanmäla fiberavbrott

Kalmar Energi ansvarar för vårt fibernät i Kalmar tätort och i Färjestaden. Om du har beställt fibertjänster via vår portal Zmarket så ska du felanmäla alla driftstörningar direkt till den leverantören du beställt tjänsten av.
Om du hyr svartfiber av oss och tror att det är fel på vår fiberkabel så ringer du oss på jourtelefon 0480-45 10 11 dygnet runt.

Kontaktinfo