FAST el – Full kontroll på elkostnaden

Vill du ha kontroll över dina elkostnader och inte behöva tänka på ditt elavtal? Just nu är priserna låga och det kan vara förmånligt att teckna dig för en längre period.

Teckna elavtal

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Fast elpris
Aktuell prisnivå Se aktuella elpriser
Årsavgift 370 kr
Bindningstid 1, 2, 3 eller 5 år
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 1 månad före avtalets utgång
Faktureringsintervall Förbrukning styr. Månadsvis, varannan månad, kvartalsvis alt. enligt önskemål
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura