Till innehållet

FAST el – Full kontroll på elkostnaden

Vill du ha kontroll över dina elkostnader och inte behöva tänka på ditt elavtal?

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Fast elpris
Aktuell prisnivå Elmarknaden är mer volatil än vanligt och därför ändrar vi våra priser mer frekvent. Kontakta oss för att få den aktuella prisnivån.
Månadsavgift 50 kronor
Bindningstid 6 månader eller 1 år
Förlängning Automatisk
Uppsägningstid 1 månad före avtalets utgång
Faktureringsintervall Varje månad
Betalningssätt E-faktura, e-postfaktura, autogiro, pappersfaktura