Till innehållet

Hansa Trygg Plus

Vi rekommenderar vårt elavtal Hansa Trygg Plus till företag med en förbrukning på över 500 MWh/år.

Typ av el 100% förnybar
Prismodell Återkommande prissäkringar som ger ett stabilt och förutsägbart elpris.
Personlig kontakt Ingår
Aktuell prisnivå Fast påslag per kWh, kontakta oss för offert
Kostnad Månadsavgift: 40 kronor/anläggning
Avgift för tjänst: 300 kronor/månad
Uppföljning Genom ett digitalt uppföljningsverktyg och regelbundna nyhetsbrev med information om marknadsutvecklingen
Avtalsform Tillsvidare
Uppsägningstid 3 månader före avtalets utgång

Vad innebär det?

Du får alla fördelar som ligger med i Hansa Trygg Bas och inloggning till vårt digitala uppföljningsverktyg. Verktyget ger dig:

  • Detaljerade rapporter och överskådlig information om nuvarande och förväntad förbrukning och kostnad.
  • Aktuella marknadspriser och historik.
  • Överblick över befintliga prissäkringar och ditt medelpris.
  • Kostnadsprognoser för kommande tre år.
  • Detaljbild för beståndsdelarna i just ditt elpris.

Är du intresserad?

Kontakta oss!