Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Utträde ur förening

Går det att gå ur föreningen efter att jag köpt vindandelar?

Ja, det kan du göra. Det finns tre alternativ.
1. Du kan sälja tillbaka alla andelarna till föreningen, både om du är medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II. Du får då köpebeloppet minus värdeminskning. För att göra utträde och sälja tillbaka alla andelar fyller du i formulär nedan.

2. Du kan sälja tillbaka enstaka andelarna till föreningen, både om du är medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II. Du får då köpebeloppet minus värdeminskning. Det gör du här!

3. Du kan sälja andelarna till vem du önskar förutsatt att personen/företaget har elabonnemang i Sverige. Du använder dig av formuläret överlåtelse. Både du och din köpare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB.

 

Utträde ur Kalmarsund Vind

 

Chatta med oss