Utträde ur förening

  • Fyll i formuläret

    Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde ska ske vid kalenderårets utgång.