Utträde ur förening

Går det att gå ur föreningen efter att jag köpt vindandelar?

Ja, det kan du göra. Det finns två alternativ.
1. Du kan sälja tillbaka alla andelarna till föreningen, både om du är medlem i Kalmarsund Vind eller Kalmarsund Vind II. Du kan inte sälja tillbaka enstaka andelar till föreningen. Du får då köpebeloppet minus värdeminskning.
2. Du kan sälja andelarna till vem du önskar förutsatt att personen/företaget har elabonnemang i Sverige. Du använder dig av formuläret överlåtelse. Både du och din köpare ska skriva under blanketten innan ni skickar in den. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Kalmar Energi Försäljning AB.

 

  • Fyll i formuläret

    Uppsägning till utträde ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde ska ske vid kalenderårets utgång.
  • Jag har tagit del av Kalmar Energis Integritetspolicy