Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Kalmar Energi

Kalmar Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Kalmar Energi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kalmar Energi som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

💌 kundcenter@kalmarenergi.se

📱 0480-45 11 45

📃 Fylla i formuläret nedan

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Metod för analys

Vi har gjort en manuell granskning samt slutför detta test https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/?start som ett komplement. 

Där det behövs använder vi tillägg, såsom Kontrast-granskare samt Voice-vor för Mac. Vi kör även sidan i https://web.dev/measure/.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har tillgänlighetsanpassat i hög grad, dock är vi medvetna om att vissa delar av innehållet inte är helt förenligt med lagens krav.

Problem vid användning utan synförmåga:

Videofilmer saknar syntolkning men innehåller ofta ljud.

Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.

Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Det saknas alt-text på bilder, t ex zoomknappen, på Google-kartan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Det saknas alt-text på bilder, t ex zoomknappen, på Google-kartan.

Vissa delar har inte godkänd nivå på kontrast.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

Det saknas alt-text på bilder, t ex zoomknappen, på Google-kartan.

Det kan vara svårt att tillgodogöra sig information i diagram. Data finns i textform men vissa färgpartier kan vara svåra att urskilja.

Vissa delar har inte godkänd nivå på kontrast.

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren

Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

Viss information kan vara svår att ta till sig, vi försöker förklara så tydligt vi kan.

Dokument

Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska. Vi arbetar med problemet.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Kalmar Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

På sidan finns ett stort nyhetsarkiv innehållande bilder, länkar och ibland även pdfer. Vi anser det oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa all denna information. Bilder, länkar och pdfer som publicerades efter januari 2021 är vårt mål att anpassa i hög grad.

Sidan innehåller ett stort antal formulär och vi arbetar med att göra dessa tillgängliga för alla. Vårt mål är att formulär upplagda efter januari 2021 ska vara anpassade i hög grad.

Hur vi testat webbplatsen

Wilson Creative har gjort en oberoende granskning av Kalmar Energi.

Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 mars 2021.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt