Till innehållet

Case: Brandstationen

Glebes Fastighets AB har förvandlat den gamla brandstationen i Kalmar till drygt 40 hyresrätter och 3 500 kvm kommersiella ytor. I samband med ombyggnationen har fastigheten fått ny energiförsörjning och fiberanslutning via Kalmar Energi.

Case Brandstationen Glebe

Grunden i samarbetet är fjärrvärme från Moskogen, som ger robust och bekymmersfri uppvärmning. Det gör samtidigt att nästan all el som används i fastigheten kan produceras lokalt i Kalmar. Dessutom har Glebes, genom Kalmar Energi, kompletterat sin elportfölj med andelsägande i de lokala vindkraftverken i Rockneby. Det ger brandstationen en mycket klimatvänlig energiförsörjning. Hyresgästerna får också Kalmar Energis bredbandslösning via fiber och tillgång till elbilar i dElbilspoolen.

Tjänster:

  • Elhandel
  • Elnät
  • Fjärrvärme
  • Vindkraftsandelar
  • Fiber och bredband

Energisystemet:


Fler case: