Till innehållet

Koppla in fjärrvärme

Med fjärrvärme får du värme och varmvatten precis när du vill ha det och i exakt den mängd du behöver – dygnet runt, året om. När du vill installera fjärrvärme från oss är det enklast och mest bekvämt för dig att även låta oss ta ansvar för att koppla ur din gamla värmeanläggning och installera din nya fjärrvärmecentral.

Kan vi få fjärrvärme?

Det är enkelt att ansluta sig om det finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset. Kontakta oss för att få reda på om du kan bli fjärrvärmekund.

Kontakta oss

Så skaffar du fjärrvärme – steg för steg

✍ Gör en intresseanmälan

Skicka in din önskan om fjärrvärme genom att fylla i det här formuläret. Vi gör därefter en bedömning om det finns möjlighet att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet. Finns möjligheten kommer vi att ta kontakt med dig för att boka en tid där vi kommer hem till dig och diskuterar dina specifika behov. Tillsammans diskuterar vi de bästa alternativen för ledningsdragning och placering av fjärrvärmecentralen.

🤝 Genomför din beställning

Vi tar därefter fram en offert. Offerten kan innehålla både en anslutningskostnad och en installationskostnad. Du kan också välja att anlita en egen, extern VVS-installatör för att installera din fjärrvärmecentral. Då betalar du endast en anslutningskostnad. Kom ihåg att installatören behöver vara auktoriserad. Tillsammans kommer vi överens om när i tiden en anslutning kan vara lämplig.

🚧 Grävning

Ledningarna dras vanligtvis den kortaste vägen från fjärrvärmekulverten i gatan till huset. I första hand undviker vi att gräva på stenlagda eller asfalterade ytor på din tomt. Djupet på schaktet där fjärrvärmerören läggs brukar vara ungefär 40-60 cm djupt.

🔌 Anslutning

Fjärrvärmeledningarna leds in genom ett hål i husgrunden eller genom en vägg. Anslutningsventiler monteras på insidan eller utsidan av husväggen. Att ha en källare är inget krav för en fjärrvärmeanslutning. Det finns flera olika sätt att utföra genomföringen. Vid en eventuell genomföring genom en vägg kommer ledningarna att täckas av en skyddskåpa på ytterväggen.

💫 Återställning

När rörarbetet är avslutat, återställer vi marken i schaktet på gatan och din tomt. Ibland samordnas asfaltering av gatan och trottoaren med andra projekt, vilket kan innebära att det tar en tid. Dessutom kan vi behöva vänta på tillräckligt varmt väder innan asfaltering är möjlig. Ytor som är asfalterade och plattor på din tomt, samt genomföringshålet i huset, återställs efter att ledningarna har dragits. Dock är det fastighetsägarens ansvar att utföra den sista finputsningen, såsom spackling och målning. När det kommer till återställning av tomten, ansvarar vi för den grova återställningen genom att lägga matjord och så gräsfrön.

🔧 Installation av fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen monteras och ansluts till husets befintliga värme- och varmvattensystem. En elektriker förser sedan centralen med el. Vid installationen av centralen kan befintlig utrustning behöva demonteras och flyttas åt sidan. Bortforsling och skrotning av befintligt system är något vi bistår med. Efter installation isolerar vi fjärrvärmerören, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp gjorts för invändiga ledningsdragningar.

📃 Slutbesiktning och utbildning

Efter att alla olika installationsmoment är klara förses centralen med en fjärrvärmemätare. Du blir kontaktad av en energirådgivare hos oss som också fungerar som besiktningsman. Energirådgivaren kommer att gå igenom anläggningens olika funktioner och reglage.

Varmt välkommen som fjärrvärmekund!

Funderar du på att övergå till fjärrvärme? Ta första steget genom att göra en intresseanmälan. Fyll i vårt enkla formulär nedan, så tar vi kontakt med dig för att utforska möjligheterna för din fastighet.

Intresseanmälan

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt