Stadgar

Från och med 1 januari 2015 debiteras medlemmen för all vindkraft som denne äger.

Det innebär att om en medlem äger fler andelar än vad stadgarna tillåter på årsbasis debiteras medlemmen 18 öre/kWh (Kalmarsund Vind) respektive 14 öre/kWh (Kalmarsund Vind II även för de KWh vindkraft som kunden inte konsumerar.

Detta i enlighet med stadgarna som talar om att det finns en gräns för hur många andelar medlemmen får äga i relation till sin årsförbrukning.

Kalmarsund Vind II

Kalmarsund Vind