Till innehållet

Operatörshotell

Nu finns även möjlighet för dig att hyra plats i något av våra operatörshotell här i Kalmar. Vi erbjuder er som företag, operatör, tjänsteleverantör, kommun och region möjlighet till inplacering av er utrustning. Vi erbjuder en hel plats, en mindre del av plats eller möjlighet till helt skåp i vårt operatörshotell i centrala Kalmar.

I avtalet ingår bland annat:

  • Framdragen elkraft
  • Temperaturanpassning enligt Robust fiber*
  • Tillträde via passagekontroll*
  • Åskskyddad byggnad*

Hör gärna av dig till oss för vidare information!

Avtalstid Normalt mellan 1-7 år
Avtalsvillkor Löpande förlängning av avtalet
Uppsägningstid 9 månader
Fakturering av hyra Enligt överenskommelse
Inplaceringsavgift Inplaceringsavgift tillkommer
Pris Kontakta oss för offert
Jour/support Vi erbjuder olika jouravtal, för mer information kontakta oss!

*Kan variera beroende på vilket operatörshotell du önskar att hyra. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss
Dekorativ bild på fiberkabel i genomskärning

Fiber - tryggt och stabilt

Kalmar Energis stadsnät erbjuder möjlighet att beställa svartfiber till operatörer, fastighetsägare och andra som själv vill koppla på utrustning för att erbjuda tjänster inom exempelvis bredband, tv och telefoni.

Läs mer
Skylt driftstörning

Driftinformation Fiber

Här hittar du allt om hur du gör om du har problem med fibern och frågor relaterade till det.

Läs mer

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt