Till innehållet

Priser och villkor

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Har du frågor om dina kostnader tveka inte att kontakta oss! Se prislista 2023 (.pdf) och prislista 2024 (.pdf).

Vi baserar vår prissättning på flera parametrar såsom utvecklingen av elpriset, våra bränslekostnader och vår investeringstakt. Kalmar har vuxit kraftigt de senaste åren, vilket över tid är bra för fjärrvärmeverksamheten och prisutvecklingen. Fler anslutna kunder i fjärrvärmenätet leder till en stabil prisutveckling.

Fjärrvärme för företag (till och med 31 mars 2024)

Effektavgift kronor/kW Energipris öre/kWh Flödesavgift kronor/kbm
Exklusive moms 1 200 37,25 1,80
Inklusive moms 1 500 46,56 2,25

Fjärrvärme för företag (från och med 1 april 2024)

Effektavgift kronor/kW Energipris öre/kWh Flödesavgift kronor/kbm
Exklusive moms 1 340 41,50 2,30
Inklusive moms 1 675 51,88 2,88

Ökade bränslekostnader ger höjda fjärrvärmepriser från den 1 april

Ökade bränslekostnader gör att vi höjer fjärrvärmepriset i Kalmar med 12 procent från och med den 1 april 2024.

Vi använder biobränsle, i form av rester från skogsindustrin, för att producera både värme och el i vår kraftvärmeanläggning Moskogen. Kriget i Ukraina, energikrisen och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden bidrar till ökad inflation och allmänt stigande priser. Priserna på biobränsle är tyvärr inget undantag.

Lägre elpriser och ökade bränslepriser

De rekordhöga elpriserna vid årsskiftet 2022–2023 ökade värdet på elen vi producerar på kraftvärmeverket Moskogen. Det gav vi tillbaka till er kunder genom att inte höja fjärrvärmepriset under 2023.

Nu ser situationen annorlunda ut. Vi lever fortfarande i en verklighet där elpriserna varierar kraftigt, men de höga pristopparna är inte lika höga. Det ger oss minskad intäkt för elen vi producerar. Det, i kombination med kraftigt ökade bränslepriser, resulterar i att vi nu måste höja fjärrvärmepriserna med 12 procent från och med den 1 april 2024.

Vad innebär det här för oss?

Under 2024 är effektavgiften 1 340 kronor/kW (exklusive moms), energipriset 41,50 öre/kWh (exklusive moms) och flödesavgiften 2,30 kronor/kbm (exklusive moms).

Flerfamiljshus med en årlig energianvändning på 193 MWh får en ökad kostnad på 1 737 kronor/månad inklusive moms (1 390 kronor/månad exklusive moms).

Industrier och lokaler med en årlig energianvändning på 193 MWh får en ökad kostnad på 1 879 kronor/månad inklusive moms (1 503 kronor/månad exklusive moms).

Ni har gjort ett klokt val!

Fjärrvärme är enkelt, tryggt, prisvärt, lokalt och inte minst hållbart. En genomsnittlig lägenhet i Kalmar som värms med fjärrvärme bidrog under 2022 till undvikna utsläpp som motsvarar ungefär 1,1 års bilkörande.

Ni som fjärrvärmekund bidrar också till att vi kan producera både hållbar el och värme. Ju fler fjärrvärmekunder som är anslutna till vårt fjärrvärmenät, ju mer förnybar lokal el kan vi producera. Så utifrån ett systemperspektiv, är vår fjärrvärme en suverän värmekälla och står sig väl i jämförelse med andra värmeslag, även med nästa års höjning.

Boka genomgång av din värmeanläggning!

Flödesavgiften innebär att effektivitet, skick och ålder på din fjärrvärmecentral får större betydelse än tidigare. Vi erbjuder därför ett bra pris på en genomgång av din anläggning där du kommer få svar på nuvarande skick och en enklare servicegenomgång.

Genomgången kostar 1 500 kronor exklusive moms och ger dig ett protokoll med vad vi noterat i din anläggning samt eventuella åtgärdsförslag och du får personlig kontakt med vår servicetekniker.

Frågor och svar

När vi förfinade metoden för att beräkna effekten inför 2021 är inte nödvändigt för oss att på schablonbasis göra skillnad mellan olika kundtyper. Tidigare gjorde vi skillnad i prissättningen för flerfamiljshus, lokaler och industri för att spegla den typiska skillnaden i användningsmönster mellan de verksamheterna eftersom effektberäkningen inte kunde spegla det till fullo.

Förändringen gör alltså kostnadsmässigt liten skillnad för schablontypiska fastigheter. Däremot för fastigheter som avviker i sitt användningsmönster mot andra fastigheter i samma kundtyp kan skillnaden emellertid bli större.
Vi mäter volymen av fjärrvärmevatten som flödar genom din fjärrvärmecentral för att räkna ut hur mycket värme du har använt och det prissätter vi i kronor/kubikmeter.

Poängen med flödesavgift är att det skiljer mellan anläggningar hur mycket fjärrvärmeflöde det går åt för att få ut samma värmemängd. Ju mindre flöde som behövs, desto bättre för fjärrvärmesystemet. En typfastighet i Kalmar behöver 12–16 kubikmeter fjärrvärmevatten i flöde för att tillgodogöra sig 1 MWh värme.

Vi tillämpar flödesavgift endast under vinterperioden mellan november till och med mars. Under övrig tid betalar du alltså inte flödesavgift.
En anläggning som kräver högt flöde för att få ut sin värme leder till att vi behöver pumpa runt mer vatten och att vi får sämre effektivitet i hela systemet. Vi tycker det är viktigt med incitament som leder till att våra kunder tjänar på att minska sin belastning i systemet och att var och en bär kostnaden för hur mycket och med vilken effektivitet de använder fjärrvärme.
Vår prissättning mot företag baserar sig helt på din värmeanvändning. Effektavgiften sätter vi som en fast avgift per kalenderår, men den baserar sig på värmeanvändningen föregående säsong. Den minskar således med minskad användning – fast med fördröjning. Mindre värmeanvändning leder därför alltid till lägre fjärrvärmekostnader. Det bästa du kan göra är att, som alltid, se över din fastighet och inte använda energi i onödan.

Flödesavgiften innebär samtidigt möjligheter för dig som kund att påverka din kostnad genom att se över ålder och skick på din fjärrvärmeväxlare. Är det länge sedan din fjärrvärmeanläggning och ditt värmesystem servades? Då kan det många gånger räcka med en förnyad service för att sänka flödet och få en lägre kostnad.
Vi använder varje anläggnings dygnsmedeleffekter under vardagar från november till och med mars månad och låter systemet rita upp en effektprofil över utomhustemperaturen på det sätt som syns i bilden nedan: Bild som visar hur vi räknar fram effekten I bilden är skärningen av profilen vid -6 °C särskilt markerad och det beror på att den temperaturen är effektsättande. Effektprofilens skärning med -6 °C blir alltså effekten som gäller under kommande kalenderår. Effektberäkningen för 2022 baseras alltså på dygnsvärden för november och december 2020 och januari, februari och mars 2021. Anläggningen, som syns i bilden, får en effekt på 11 kW (efter avrundning till närmaste heltal).

Effekten sätter vi i förhand, vilket innebär att köldknäppar och andra väderskillnader inte påverkar effektavgiften, så som den rörliga energiavgiften gör. Det borgar för stort mått av förutsägbarhet och trygghet i din fjärrvärmekostnad.

 

Nöbble Gård

Vi bygger ett hållbart energisystem tillsammans

Vårt samhälle behöver mer och mer energi, samtidigt som frågan om var den kommer ifrån och hur den produceras börjar bli kritisk. Kalmar Energi arbetar hela tiden för att lösa den ekvationen. Förnybar och lokalproducerad el och värme är en del av lösningen, tillsammans med innovativa koncept på hur vi nyttjar våra gemensamma resurser på ett smart och hållbart sätt.

Läs mer om hur du som kund är med och bidrar


Villkor och bestämmelser (öppnas i ny flik)

Allmänna avtalsvillkor (.pdf)

Tekniska bestämmelser (.pdf)

Fjärrvärmemätning, montageanvisning el (.doc)

Kostnadsjämförelse 2024 (.pdf)

Blankett Begäran om förhandling

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt