Till innehållet

Det här gör vi tillsammans

Var med och forma Kalmarregionens energisystem med oss

Energirebeller som gör skillnad

Lär känna ett gäng rediga energirebeller som tillsammans med oss på Kalmar Energi bidrar till ett hållbart energisystem i Kalmarregionen.

Nöbble Gård

Nöbble Gård gör sin egen el

Lantbruket på Nöbble Gård utanför Kalmar drivs helt och hållet med egentillverkad vindkraft. Det gör så att belastningen på elnätet minskar, och att den förnybara el som finns i systemet räcker till fler. Dessutom sparas 150 ton CO₂ från att släppas ut i atmosfären, vilket motsvarar utsläppen från 20 vanliga svenska hushåll per år.

Hela gården är KRAV-certifierad sedan 25 år tillbaka, för att djuren ska ha det så bra som möjligt, kunna utöva sina naturliga beteenden och att komma ut. Uppe på det moderna kostallet sitter Nöbble Solpark som är en medlemsägd solpark som ger 600 000 kWh solenergi till vårt lokala energisystem varje år.

Böda Sand lämnar rätt avtryck

Böda Sand bidrar till att ungefär 70 ton mindre koldioxid släpps ut i atmosfären varje år, genom att använda 100% förnybar el från Kalmar Energi och fixa laddning till gästernas elbilar. Det är lika mycket CO₂ som ungefär 1000 bensinbilar förbrukar på väg från Stockholm till Böda.

Att använda el från förnybara källor gör också gör att tillgången på förnybar el ökar, och att el från fossila bränslen trängs ut från elnätet.

Semesterlivet i Böda förgylls dessutom av solceller, källsortering och matavfall som blir till biogas genom More Biogas. El och vatten används så smart som det någonsin går. VD Anna Barkewall säger:

– Vi vill göra skillnad och avtryck! Vi ska driva utvecklingen av besöksnäringen i Sverige genom ett genomtänkt och långsiktigt affärsmannaskap med regionen i hjärtat. Vi ska göra det med mod, hjärna och hjärta.

Glebes fjärrvärme ger el till Kalmar

Förra året genererade Glebes fastighets AB nästan​ 3 000 000 kWh lokalt tillverkad el till Kalmarborna, genom att värma upp sina fastigheter med fjärrvärme. Det räcker till ungefär tre miljoner tvättar i 60 grader. Förnybar el är nämligen en biprodukt av fjärrvärmeproduktionen i Moskogen, vilket betyder att fjärrvärme inte bara värmer fastigheterna, utan också ger tillbaka el till energisystemet.

Glebes fastighets AB bygger, förvaltar och hyr ut fastigheter, och driver alltihop med förnybar el från Kalmar Energi. De äger också vindkraftverk som ger omkring 2 000 000 kWh el tillbaka till Kalmarborna varje år. Det minskar behovet av el från fossila bränslen i vårt elområde. Carl Johan Glebe säger:

– För oss är service och kvalitet mycket viktigt och vi försöker alltid vara tillgängliga, ligga i framkant och leverera lösningar som både är prisvärda och långsiktigt hållbara. Det är viktigt för oss att våra partners delar dessa värderingar.

Trelleborg Sealing Solutions drivs med förnybar el

Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av bromsbuller- och vibrationsdämpande lösningar för fordon och inom industrin. Då går det åt en hel del el och fjärrvärme, och alltihop kommer från förnybara källor via Kalmar Energi.

Genom att Trelleborg köper Kalmar Energis ursprungsmärkta el fördelas resurser om från fossila bränslen till förnybar energi. Så förutom att Trelleborg har minskat CO₂-utsläppen med drygt 470 ton förra året, bidrar de till att öka tillgången på grön el i energisystemet. ”Energi härifrån,” som platschef Ulf Johansson uttrycker det.

Widéns Åkeri kör grönt

Widéns Åkeri i Kalmar har under det senaste året bidragit med 145 000 kWh förnybar el till Kalmars energisystem, samtidigt som de har besparat atmosfären nära 1000 ton koldioxid, jämfört med om de hade kört sina transporter med traditionella drivmedel. Det är nästan tillräckligt mycket CO₂ för att fylla Avicii Arena.

Malin Widén säger:

– Vi vill ha en energileverantör med sunda, hållbara värderingar, i alla delar. Omtanke för människor och miljö är superviktigt. Det behövs allt mer. Vi ingår alla i samma stora kretslopp och måste jobba tillsammans för att bli hållbara.

En Trappa Upp ställer om

En Trappa Upp jobbar inte bara med lokalproducerad mat. Varje år bidrar de också med 30 000 kWh lokaltillverkad el till Kalmar, tack vare att lokalerna i Hansa-området värms upp med fjärrvärme från Moskogen. Uppvärmningen har nämligen el som biprodukt!

Fordonsflottan är på väg att bli elektrifierad och elen som används i verksamheten kommer från förnybara källor via Kalmar Energi. När Kalmar Energi köper in sin ursprungsmärkta el till kunderna, ökar trycket på att bygga ut förnybar energiproduktion och kan på sikt tränga ut fossila bränslen ur energisystemet. VD Karl Söderlind säger:

– För oss är det jätteviktigt att tänka och agera hållbart. Genom att använda exempelvis förnybar el och värme bidrar vi till någonting positivt. Det är enkelt att göra skillnad genom att välja lokalproducerat och förnybart. Vi har gjort vårt val!

Vi bygger ett hållbart energisystem tillsammans

Vårt samhälle behöver mer och mer energi, samtidigt som frågan om var den kommer ifrån och hur den produceras börjar bli kritisk. Kalmar Energi arbetar hela tiden för att lösa den ekvationen. Förnybar och lokalproducerad el och värme är en del av lösningen, tillsammans med innovativa koncept på hur vi nyttjar våra gemensamma resurser på ett smart och hållbart sätt.

Vi behöver vara rädda om effekten

El som vi producerar går inte att lagra storskaligt på ett effektivt sätt än. Det betyder att vid varje givet ögonblick måste den hållbara energiproduktionen kunna leverera den effekt som kunderna efterfrågar om vi ska kunna tränga ut kol och olja. I en framtid där allt mer elektrifieras behöver vi fundera på hur vi lämpligast nyttjar vårt lokala energisystem.

Vi har gott om energi i vårt avlånga land, men vi behöver också bli medvetna om vad som händer när effektuttaget är extra högt, exempelvis på vintern och under tider då vi är som mest aktiva och beroende av el. Vi behöver alltså vara extra ”rädda om effekten” framöver. Lokal produktion av energi, exempelvis kraftvärme från Moskogen, bidrar positivt till den ekvationen.

Närproducerad el och värme

Elen som vi producerar lokalt räcker till motsvarande ca 33% av elbehovet i Kalmar stad. Som kund till oss bidrar du alltså med att öka andelen förnybar energi i systemet och tränger på så vis undan energi från icke förnybara energikällor som kol och olja. Bra va!?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Så här funkar det!

Som kund hos oss bidrar du till att tränga ut kol och olja från energisystemet så att Kalmar blir mer hållbart. Här ser du hur det lokala energisystemet fungerar och hur det hänger ihop.

Illustration av Kalmars lokala energisystem.

Den viktigaste delen av vårt lokala energisystem är kraftvärmeverket Moskogen, där småländska rester från skogsindustrin (eller skogsbös som vi kärleksfullt kallar det) omvandlas till fjärrvärme och el. Som fjärrvärmekund bidrar du till att vi kan producera hållbar el och värme. Ju fler fjärrvärmekunder som är anslutna till vårt fjärrvärmenät, ju mer förnybar lokal el kan vi producera. Win-win alltså. Så utifrån ett systemperspektiv, är vår fjärrvärme en suverän värmekälla.

Mätare som visare hur Moskogen bidrar både till större utbud av förnybar el och till lägre elanvändning för uppvärmning.
Fjärrvärme från Moskogen bidrar både till större utbud av förnybar el och till lägre elanvändning för uppvärmning.

Så har vi räknat

Att värdera och räkna ut klimatnyttan från de val och investeringar som våra kunder gör i energisystemet är inte så lätt. Saker interagerar med varandra i systemet och det är inte självklara linjära samband. Samtidigt vill vi gärna kvantifiera och sätta siffror på våra kunders satsningar och vi har därför gjort förenklade men ändå, i vårt tycke, realistiska antaganden:

När det gäller vilken nytta ny eller minskad elproduktion får i systemet så har vi utgått från ett marginalproduktionstänk. Det betyder att, tack vare tillräcklig lagrings- och överföringskapacitet i elsystemet, så är det den dyraste och fossila elproduktionen som påverkas upp eller ned när vi tillför ett tar bort elproduktion. I många år har detta varit lika med kolkondenskraft i Europa, men på senare tid, delvis tack vara högre pris på utsläppsrätter så har marginalproduktionen i hög grad förskjutits till naturgas, som har ett lägre koldioxidutsläpp men alltjämt är ett fossilt produktionsslag, och det är elproduktion från naturgas som vi utgått från i våra beräkningar.

Fjärrvärmeanvändning i Kalmar räknar vi med leder till 1 MWh elproduktion på Moskogen per 3 MWh fjärrvärme. Denna tillkommande förnybara elproduktion bidrar till våra fjärrvärmekunders klimatnytta och det är den som ligger till grund för våra beräkningar. Till detta lägger vi bränsleproduktionens klimatbelastning och jämför med den mest troliga alternativproduktionen av värme; att använda en bergvärmepump (som sin tur då alltså ökar elbehovet i systemet).

Ursprungsmärkning av el, såsom t.ex. att Kalmar Energi bara säljer 100 procent förnybar el, har enligt många bedömningar endast en liten påverkan på elproduktionens faktiska sammansättning. Det är ett argument som baseras på ett klassiskt tillgång och efterfrågan-resonemang och man menar att utbudet på förnybar el är mycket större än efterfrågan på ursprungsgarantier för förnybart, vilket gör det till ett svagt styrmedel. Resonemanget äger sin riktighet, men vi tror, trots att efterfrågan på ursprungsgarantier för förnybar el inte räcker för att slå över konkreta systemtrösklar, att produkten ger ett verkligt och viktigt signalvärde på marknaden som leder till att rikta investeringsmedel till förnybar elproduktion snarare än fossil produktion och kärnkraft. I den klimatnytteberäkning vi gjort värderar vi därför förnybart ursprungsmärkt el och dess marknadspåverkan som att den leder till 25 procent av den utfasning av fossil produktion som ny förnybar elproduktion gör.

När det gäller utbyte av fossila bränslen i transporter så antar vi att det förnybara bränslet ersätter normalt drivmedel, alltså redan med viss lagstadgad låginblandning av förnybart.

I exemplet med klimatnyttan med elbilsladdningar så har vi antagit att tillgång till laddning leder till att fler besökare kan välja elbilen till destinationen och således ersätter personbilstransport med normalt, låginblandat bränsle. Det här är en pågående beteendeförändring som är mycket svårbedömd, men vi antar på kort sikt, att sex procent fler av besökarna kommer med elbil tack vara möjlighet att ladda på destinationen.

Är du redo att också bli energirebell?

Läs mer om fjärrvärme

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt