Motion till föreningsstämman

Gör din anmälan av ärende till föreningsstämman här! Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den siste februari inför ordinarie föreningsstämma.

  • Jag har tagit del av Kalmar Energis Integritetspolicy
Chatta med oss