Överlåtelse av andelar

  • Överlåtare

  • Övertagare

  • Ex. KMR
  • 18 siffror, börjar med 735999...
  • Överlåtare och överlagare

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
    Överlåtelse kan enbart ske vid datum framåt i tiden och vid ett månadsskifte.
  • Jag har tagit del av Kalmar Energis Integritetspolicy
Chatta med oss