Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Klimatbokslut

Kalmar Energis verksamhet minskar klimatpåverkan!

Klimatbokslut

Att jobba för en hållbar framtid är viktigt tycker vi! Därför gör vi  från och med 2020 ett klimatbokslut  varje år där vi visar vilken klimatpåverkan vi har på samhället.

De senaste åren har intresset för klimat- och miljöfrågor ökat kraftigt i samhället och det har blivit allt viktigare för företag och organisationer att vara transparanta och tydligt redovisa vilket påverkan de har på miljön – men också vad de gör för att minimera den påverkan.

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan tar Kalmar Energi varje år fram ett så kallat klimatbokslut (från och med 2020). Det gör vi i samarbete med det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Ett klimatbokslut identifierar var i verksamheten den stora klimatpåverkan finns. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder för att minska vår påverkan, men även att kompensera för den.
Ett energiföretag står för en relativt stor klimatpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för merparten av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Kalmar Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga – utsläppen är lägre med Kalmar Energis verksamhet än utan.

Totalt bidrog Kalmar Energi till att 107 700 ton ton koldioxid inte släpptes ut under år 2021. Det innebär att fördelarna med att producera el och värme med skogens restprodukter som bränsle, överväger de negativa klimateffekterna eftersom vi kan ersätta fossil elproduktion eller andra uppvärmningsformer i regionen.

Vi gör ett klimatbokslut för att…
● studera företagets totala nettobidrag till klimatpåverkan
● peka på verksamhetsområden som är betydelsefulla för klimatpåverkan, både för minskad och ökad klimatpåverkan.
● mäta och följa effekten av genomförda förändringar

Klimatbokslutet hittar du längst ner på sidan

Kalmar Energis verksamhet minskar klimatpåverkan!

Läs förklaringen under bilden

 

 Kalmar Energis sammanlagda klimatpåverkan under 2021 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog Kalmar Energi att undvika utsläpp motsvarande 107 700 ton CO2e under 2021 (summa klimatpåverkan,  grön stapel).

Ladda ner vårt klimatbokslut för en djupare förståelse

 

Förra året hjälpte vår verksamhet
till att minska koldioxidutsläppen på jorden
med 107 700 ton

Men hur mycket är det egentligen? Kolla in jämförelserna här nedan.

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 1,3 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som Kalmar Energi bidrog med under 2021.

Om alla kommuninvånare köpte 20 stycken nya smartphones 2021 skulle tillverkningen av dessa ge upphov tillika stora utsläpp som undvikits genom Kalmar Energis verksamhet.

Kalmar Energis bidrag till att minska klimatpåverkan under 2021 är lika stor som bidraget från 283 st fotbollsplaner täckta av solpaneler.


Diagrammet visar Kalmar Energis energimix 2020: 100 % förnybar energi och Nordiska residualmixen 2019: Fossilt 46 %, Förnybart 5 %, Kärnkraft 48 %. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.


Digrammet visar andel återvunnen aska. 2018: 2867 ton aska återbördat till skogen, 2339 ton återvunnit till konstruktionsmaterial. 2019: 2283 ton aska återbördat till skogen, 2326 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. 2020: 2162 ton aska återbördat till skogen, 2037 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial, 2021: 2624,40 ton aska återbördat till skogen, 2147,58 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

Chatta med oss