Vindandelar – bra för miljön och plånboken!

Vindandelar – bra för miljön och plånboken!

Med vindandelar får du 100% förnybar energi!

Nu kan du få rent samvete och bidra till att mer förnybar energi produceras i vår region genom att bli medlem i Kalmarsund Vind II och köpa vindandelar i lokala vindkraftverk i Rockneby. Med vindandelar får du ett lågt och stabilt elpris, endast 24 öre per kilowattimme, exklusive skatter och moms. Vindkraften är fri från utsläpp och med vindandelar tar du ansvar för framtiden och bidrar till att mer förnybar energi byggs ut.

  • Med vindandelar får du kontroll på dina elkostnader till ett bra pris!
  • Du bidrar aktivt till att ställa om till lokalt producerad, förnybar energi.
  • Vindkraft ger inga utsläpp alls när den produceras. Den minskar samhällets klimatutsläpp!

Vindandelar

Förutsättningar Du har/tecknar elavtal med Kalmar Energi
Typ av el 100% förnybar el – vindkraft
Andelsstorlek 1 000 kWh/år
Antal andelar Max 80% av den egna energianvändningen
Andelspris Värdet fastställs vid årsskiftet, ca 3 500 kr
Leveransstart Så snart ditt elhandelsavtal börjar gälla med Kalmar Energi.
Aktuellt elpris 24 öre/kWh, exkl. elcertifikat, energiskatt, moms
Uppläggningsavgift 300 kr
Jag vill köpa vindandelar!

Som ägare av vindkraftsandelar i ett vindkraftverk blir du din egen elproducent. En oberoende aktör på elmarknaden. Du har även gjort ett aktivt val som innebär att du på ett mycket konkret sätt bidrar till en bättre miljö för dig och för kommande generationer. En handling som gör skillnad! Du får en tillhörighet genom ditt medlemskap, du blir en del av en förening med likasinnande, där medlemmarna känner stolthet i vad de åstadkommit. Självklart avgör du själv hur aktiv du vill vara i föreningen.  De som vill deltar på den årliga föreningsstämman, men det är inte obligatoriskt. Ett medlemskap innebär även en lägre energikostnad.

Chatta med oss