Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Om föreningen

Kalmarsund Vind har sedan 2009 två ekonomiska föreningar.

Kalmarsund Vind

Bildades i mars 2006 och ägde från starten tre vindkraftverk på Öland, två i Vannborga och ett på Degerhamns södra pir. Alla tre vindkraftverken ligger på utmärkta vindlägen. Vindkraftverket i Degerhamn är Enercon E48 med en effekt om 800 kW och en årsproduktion på som mest 2600 MWh.

Möllorna i Övra- och Nedra Vannborga, strax norr om Köpingsvik, är två Vestas V52 med vardera en effekt om 850 kW. De står upp på landborgen i ett gynnsamt vindläge. De båda vindkraftverken byggdes av Borgholm Energis och övertogs av Kalmarsund Vind den i juli 2006. Sammantaget  har de som mest producerat nära 4400 MWh under ett år.

Kalmarsund Vind har knappt 500 medlemmar.

Under 2012 investerade Kalmarsund Vind i andelar i Rockneby Vind strax norr om Kalmar. Föreningen äger knappt 190 kW, vilket motsvarar en årsproduktion ca 600 MWh. Parken består av fem Vestas V100, vardera med en effekt om 1500 kW.

Kalmarsund Vind II

Bildades i maj 2009 och äger andelar i Rockneby Vindpark norr om Rockneby i Kalmar kommun. Vindkraftsparken består av fem vindkraftverk som byggdes av Eolus Vind. Verken är av fabrikatet Vestas V100 med en effekt om 1500 kW och en tornhöjd på 95 meter. Parkens årsproduktion har som mest legat runt 25 000 MWh. Parken invigdes den 27 oktober 2012 och medlemmarna har sedan den 1 november 2012 erhållit leverans från vindkraftverket.

Föreningen har drygt 160 medlemmar, både privatpersoner och företag, som valt att investera i vindkraft.

Kalmarsund Vind samarbetar med Kalmar Energi som sköter avräkningen för din vindel. Kalmar Energi har också balansansvar för elen som produceras. Det innebär att du som medlem får din elleverans från Kalmar Energi.

När Kalmarsund Vind bildades 2006 uppgick vindproduktionen i Sverige till 988 000 MWh. Idag närmar den samlande vindproduktionen sig 20 000 000 MWh. En utveckling som vi som medlemmar bidragit till.

Styrelse

Bo Carlsson, Ledamot sedan 2015
Bo Carlsson, Ledamot sedan 2015
Bodil Anjar, Ledamot sedan 2016
Bodil Anjar, Ledamot sedan 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Larsson, Ordförande
Staffan Larsson, Ordförande

 

Carl-Johan Nordheim, Ledamot sedan 2015
Carl-Johan Nordheim, Ledamot sedan 2015
Malin Moessner, Ledamot sedan 2015
Malin Moessner, Ledamot sedan 2015
Staffan Ljungar, Ledamot sedan 2017
Staffan Ljungar, Ledamot sedan 2017

 

Michael Arvidsson, Ledamot sedan 2017
Michael Arvidsson, Ledamot sedan 2017

 

 

 

 

 

 

 

Chatta med oss