Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Bli din egen elproducent

Bli din egen elproducent

Som egen elproducent är du mer oberoende av marknadens elpriser. Din elfaktura blir lägre och ditt engagemang gör nytta för miljön.

Kalmar Energi Elnät har ett enkelt sätt att ansluta och mäta energin från din mikroproduktionanläggning. Du får dessutom ersättning för den nätnytta du gör genom att du levererar in el på nätet.

Den el du inte själv använder kan du även sälja till Kalmar Energi Försäljning. Som grädde på moset kan du även sälja dina elcertifikat till oss. Men det finns en del att tänka på, läs mer om alla avtal och regler här.

För att vara mikroproducent krävs det att:

  • Ditt befintliga säkringsabonnemang är högst 63 ampere.
  • Effekten på din produktion är högst 43,5 kW.
  • Du på årsbasis alltid gör av med mer el än vad du producerar.

Så här gör du för att bli mikroproducent:

Infografik

1. Läs på om mikroproduktion
Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Det finns också bidrag och ersättningar att söka, missa inte dem!

2. Kontakta en elinstallatör
Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktions anläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan
Elinstallatören gör en anmälan till oss och vi tar reda på om nätet behöver byggas om.  Till installatören skickar vi ett medgivande om installation. Därefter kan arbetet börja!

4. Installation av produktionsanläggning
När installatören är färdig skickas en färdiganmälan in till oss. Du får också ett nätavtal som gäller mikroproduktion och den ersättning som du kommer att få ifrån oss för nätnyttan.

5. Välj elhandelsföretag
Du väljer själv vilket elhandelsbolag som ska köpa din överskottsel och eventuellt dina elcertifikat. Teckna avtalet i god tid så du kan börja sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag redan från och med inkopplingsdatumet.

6. Inkoppling
När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och ett påskrivet nätavtal gällande mikroproduktion är det klart för att koppla in din anläggning på elnätet.

Chatta med oss