Till innehållet
Dekorationsbild solnedgång över fält

Bli din egen mikroproducent

Bli din egen mikroproducent

Som egen mikroproducent är du mer oberoende av marknadens elpriser. Din elfaktura blir lägre och ditt engagemang gör nytta för miljön.

Kalmar Energi Elnät har ett enkelt sätt att ansluta och mäta energin från din mikroproduktionanläggning. Du får dessutom ersättning för den nätnytta du gör genom att du levererar in el på nätet.

Den el du inte själv använder kan du även sälja till Kalmar Energi Försäljning. Som grädde på moset kan du även sälja dina elcertifikat till oss. Men det finns en del att tänka på, läs mer om alla avtal och regler här.

För att vara mikroproducent krävs det att:

  • Ditt befintliga säkringsabonnemang är högst 63 ampere.
  • Effekten på din produktion är högst 43,5 kW.

Så här gör du för att bli mikroproducent:

Infografik

1. Läs på om mikroproduktion
Ta reda på vilken anläggning som passar hos dig och vilka krav som måste följas både gällande anläggningen och för platsen där anläggningen ska uppföras. Det finns också bidrag och ersättningar att söka, missa inte dem!

2. Kontakta en elinstallatör
Anlita en behörig elektriker för installation av din mikroproduktions anläggning.

3. Vi hanterar din förfrågan
Elinstallatören gör en anmälan till oss om att du är intresserad av att uppföra en mikroproduktionsanläggning i vårt elnät. Vi tar reda på om din anslutning kan användas som den är eller om det behövs förstärkning. I de flesta fall är din anslutning tillräcklig, men om det behövs en förstärkning tillkommer en extra avgift. Till installatören skickar vi sedan ett medgivande om installation. Därefter kan arbetet börja!

Förlängda ledtider
I vissa fall behöver elnätet förstärkas för att solceller ska kunna anslutas med hela sin effekt. Om det behövs kommer framgå i de nätberäkningar som görs av oss vid föranmälan och det kommuniceras då till installatören. Hur en nätförstärkning kommer gå till är något som i de flesta fallen behöver utredas, planeras, beredas och sedan genomföras. Just nu har vi längre ledtider än normalt då anslutningarna har ökat mycket. Om nätet behöver förstärkas kommer vi informera er så fort planeringen är färdig och vi behöver då också involvera installatören som hanterar anslutningsärendet. Om nätet behöver förstärkas går det i en del fall att ansluta med delar av den angivna effekten redan innan förstärkningen är gjord. Om ni får ett meddelande om nätförstärkning så bör ni höra med det företag som ni köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

4. Installation av produktionsanläggning
När installatören är färdig skickas en färdiganmälan in till oss. Du får också ett nätavtal som gäller mikroproduktion och den ersättning som du kommer att få ifrån oss för nätnyttan.

5. Välj elhandelsföretag
Du väljer själv vilket elhandelsbolag som ska köpa din överskottsel och eventuellt dina elcertifikat. Teckna avtalet i god tid så du kan börja sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag redan från och med inkopplingsdatumet.

6. Inkoppling
När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och ett påskrivet nätavtal gällande mikroproduktion är det klart för att koppla in din anläggning på elnätet. Just nu har vi längre ledtider än normalt då anslutningar av av solceller i vårt nät har ökat mycket.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt