Till innehållet

Hansa Trygg – förvaltat elavtal

De stora svängningarna på elmarknaden gör att det är svårt att skydda sig mot prisrisker. Elavtal med ett rörligt pris blir exponerat för marknaden medan avtal med fast pris innehåller en riskpremie, vilket gör att det aldrig blir billigast i längden.

Elhandelsprodukten Hansa Trygg är en smart medelväg som vi enkelt kan beskriva som ett rörligt elpris kompletterat med prissäkringar direkt allokerade till respektive kund. Hansa Trygg-modellen ger ett stabilt elpris som i hög grad kan prognostiseras i förväg. Elpriset följer marknadens upp- och nedgångar, men prissäkringsportföljen har en dämpande effekt.

Så fungerar Hansa Trygg

Caroline Kullman, Marknadscontroller på Kalmar Energi, förklarar här hur du som företag kan få ett stabilt elpris som i hög grad kan prognostiseras i förväg med hjälp av Hansa Trygg.

Här finns en film, för att se den behöver du acceptera cookies.

Långsiktig trygghet

Hansa Trygg-modellen utgår från en 36 månaders inköpshorisont. Det ger en god riskspridning på elmarknaden med en blandning av kortsiktiga och långsiktiga prispåverkansfaktorer. Modellen passar kunden där ett långsiktigt perspektiv och ett stabilt pris utan kraftiga svängningar är viktigt. Avtalets tillsvidareform erbjuder också en långsiktig trygghet. Kunden minskar kraftigt sin exponering för svängningar på elmarknaden, utan risken att behöva teckna nytt elavtal vid ett ogynnsamt tillfälle.

Inga onödiga avgifter eller påslag

Hansa Trygg-modellen innebär att varje kund får ett unikt pris där kostnaden helt kommer från den egna profilen och utan onödiga riskpåslag från leverantören. Det rörliga priset, exklusive avtalat påslag, är likvärdigt med marknadspriset. De lagstadgade avgifter som tillkommer för elanvändningen, till exempel effektreservsavgift och elcertifikat, är till Kalmar Energis självkostnad.

Kundunik säkringsprofil

Enligt Hansa Trygg-modellen köper Kalmar Energi större prissäkringar på marknaden och allokerar de månadsvis till varje kund. Månadsvis, kundunik fördelning leder till hög följsamhet för kundens profil. Det ger också en effektiv prissäkring för kunder med kraftiga säsongsvariationer.

100 % förnybar el

Kalmar Energi erbjuder 100 % förnybar el, även för Hansa Trygg. Det säkerställs genom inköp av förnybara ursprungsgarantier till alla våra leveranser, såsom vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft.

Bas, Plus eller Premium – vad passar ditt företag bäst?

Varje företag är unikt och vi vill hjälpa till att hitta en energilösning som passar just ditt företag. För att kunna möta olika företagskunder, stora som små, har vi tre nivåer i vår elhandelsprodukt Hansa Trygg; Bas, Plus och Premium. Vi presenterar dem närmare nedan.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt