Till innehållet
Väderkvarn i solnedgång

Tillkommande anläggningar – Kalmar kommun och kommunbolag

I formuläret anmäler ni på Kalmar kommun och övriga kommunbolag tillkommande anläggningar som faller inom ramen för Kalmar kommuns upphandlade elhandelsavtal med Kalmar Energi. Har ni frågor kring elnätsabonnemang? Då hänvisar vi er till er respektive nätägare. Se nätägare på https://elomraden.se/.

Förklaring av formuläret

Leveransstart
Välj det datum då leveransen tidigast kan starta hos Kalmar Energi. Ett byte av leverantör tar normalt 14 dagar att genomföra.

Nätområde
Anges med 3 bokstäver, till exempel ”KMR” för Kalmar stad eller ”SMS” för Småland södra. Se nätkoder på https://elomraden.se/.

Anläggnings-ID
Anges med 18 siffror och börjar med ”735999”.

Typ av anläggning
Konsumtion = Anläggning som använder energi.
Produktion = Anläggning som producerar energi, till exempel via solceller.

Elområde
Sverige är indelat i 4 elområden; SE1 (Luleå), SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm), SE4 (Malmö).

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt