Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Uppföljning av ekonomirapport

Uppföljning av ekonomirapport

  • Sedan kvartal 1 2018 har vi tagit fram en ekonomirapport till företagets förstalinje-chefer samt ledningsgrupp. Ni har kunnat läsa dessa tre gånger och nu vill vi utvärdera rapporten.

    Vänligen fyll i svar enligt nedan där 1 = instämmer inte alls och 6 = instämmer helt
  • 123456
  • 123456
  • Tack för din medverkan!

Chatta med oss