Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Uppföljning av ekonomirapport

Uppföljning av ekonomirapport

  • Sedan kvartal 1 2018 har vi tagit fram en ekonomirapport till företagets förstalinje-chefer samt ledningsgrupp. Ni har kunnat läsa dessa tre gånger och nu vill vi utvärdera rapporten.

    Vänligen fyll i svar enligt nedan där 1 = instämmer inte alls och 6 = instämmer helt
  • 123456
  • 123456
  • Tack för din medverkan!

Chatta med oss