Till innehållet

Hur fungerar elmarknaden?

El kan tyckas vara en enkel produkt som de flesta av oss tar förgiven. Faktum är att elhandel sker på en komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset. Vår marknadscontroller Caroline Kullman benar ut begreppen.

Caroline Kullman, marknadscontroller på Kalmar Energi
Caroline Kullman, marknadscontroller på Kalmar Energi.

Sedan 1996 har Norden en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen NordPool. De priserna betalar vi som elhandelsföretag när vi köper in el för din räkning. Prissättningen på elbörsen styrs av utbud och efterfrågan och sätts timme för timme.

Den nordiska produktionen består av vattenkraft, vindkraft och solkraft samt kärnkraft. Värmekraft baserad på biobränsle finns också med i den nordiska energimixen, men vid hög efterfrågan baseras den även på kol, gas och olja.

Hänger på den sista producerade kilowattimmen

Mängden el som produceras och till vilken kostnad är betydande faktorer för prissättningen. De kraftslag som kostar minst att producera, till exempel sol och vind, använder vi först. Därefter kommer dyrare kraftslag in i systemet, tills produktionen i systemet motsvarar efterfrågan. Priset bestäms med andra ord utifrån kostnaden för den sista kilowattimmen som behövs för att möta elbehovet. Sol-, vind- och vattenkraft är de billigaste sätten att producera el. Därför sjunker oftast priset när solen lyser, vinden blåser och det är gott om vatten.

Väder och temperatur är också viktiga faktorer för prissättningen, eftersom de påverkar hur mycket el som används.

Stora skillnader mellan norr och söder

Sverige är indelat i fyra elområden med mer produktion än konsumtion i norr och högre konsumtion än produktion i söder. Den obalansen ställer höga krav på möjligheten att flytta el mellan olika delar av Sverige, men även till andra länder, eftersom produktion och konsumtion alltid måste vara i balans i elnätet. Ibland saknar Sveriges stamnät kapaciteten att överföra tillräckliga mängder el. Elpriserna kan därför variera mellan norr och söder på grund av en obalans mellan produktion och elanvändning.

Det handlar om var kablarna finns

Dator med diagram och kurvor.
Elhandel sker på en komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset.

Sverige är med kablar kopplade till angränsande länder och vi importerar el vid underskott och exporterar vid överskott. Därför påverkar priserna på kontinenten även priserna i Sverige. Elen flödar alltid från lågprisområde till högprisområde. Är kapaciteten att flytta elen tillräcklig får hela området samma pris, men om det finns överföringsbegränsningar uppstår prisskillnader.

Det är en helt annan produktionsmix på kontinenten än i Norden och är i mycket högre grad beroende av gas och kol, som idag har en mycket hög prislapp. Det innebär att elpriset i södra Sverige blir dyrare.

Varför exporterar vi el när vi har så låg produktion i södra Sverige? Det handlar helt enkelt om att vi inte får stänga andra länder ute, eftersom vi politiskt har beslutat om en stor gemensam marknad. En investering i kablar mellan norra Sverige och Tyskland, skulle innebära att priskopplingen mot södra Sverige skulle försvinna. Det skulle dock innebära en gigantisk investering både tids- och pengamässigt och är därmed inte försvarbart.

Trafikavgifter

Att transportera elen inom Sverige kräver ett kraftfullt elnät med hög kapacitet. För att täcka bland annat underhåll och utbyggnad av nätet tillkommer utöver kostnaden för el även statliga avgifter för energiöverföring, skatt och moms.

100% förnybar el

Sedan lång tid tillbaka har Kalmar Energi erbjudit 100% förnybar el till alla våra kunder. Det gör vi genom att köpa ursprungsgarantier som garanterar elens ursprung. Genom att välja ett elavtal hos oss bidrar du till en mer miljövänlig elproduktion.

Vill du fördjupa dig ytterligare? 

Läs mer på:

Energiföretagen

Svenska Kraftnät

Energimarknadsinspektionen

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt