Till innehållet
Bild på varningsskyltar för spänning

Ta chansen att uppgradera din elservis!

Vad roligt att du är intresserad av att byta din elservis och rusta inför framtiden! Här har vi samlat viktig information som du ska läsa igenom innan du anmäler ditt intresse.

När sker elservisbytet?

Vi påbörjar arbetet i området Arkitektgatan v 37. Är du intresserad? Lämna ett besked till oss senast 10/9 via formuläret nedan. Det gör att vi kan planera och förbereda arbetet på bästa möjliga sätt.

 

Vad är nästa steg?

Du ska anlita en elinstallatör som måste sköta vissa delar av arbetet för att det ska genomföras enligt gällande regler. Tips är att söka på nätet eller fråga runt bland grannar och bekanta efter rekommendationer! Elinstallatören anmäler sedan elservisbytet till oss via vår installatörsportal, vilket är ett viktigt steg för att kunna sätta igång processen.

Vem betalar för vad?

De kostnader som uppstår i samband med elinstallatörens arbete står du som kund för. Det som Kalmar Energi ansvarar för, enligt matrisen nedan, är kostnadsfritt för dig. Elinstallatören kan ge dig mer exakta kostnader eftersom det beror på omfattningen av arbetet och materialåtgång.

Kalmar Energi Kund
Material Arbete Material Arbete
Grävning och återfyllning inom er fastighet X
Rör för elkabel X X
Dragtråd i rör X X
Elkabel X X
Kabeldragning X
Kabelanslutning X X X
Tätning av eventuell fasadgenomföring X X
Anpassning av befintligt fasadmätarskåp X X
Nytt fasadmätarskåp X X

 

Vad mer behöver jag ha koll på?

  • Din elmätare måste vara installerad i ett fasadskåp. Ibland går inte det, på grund av att det är ett flerbostadshus eller andra hinder. Vi bedömer det från fall till fall när vi har fått anmälan från elinstallatören och ser dina förutsättningar. Kalmar Energi står för kostnaden för fasadskåpet och du bekostar installationsarbetet.
  • Du kan behöva hjälp av en entreprenör med grävningen på din tomtmark. Det är elinstallatören som, tillsammans med dig, planerar in arbetet.
  • Ställ frågor om elservisbytet till din elinstallatör i första hand!

Fyll i formuläret om du vill byta din elservis!

Uppgifterna hjälper oss att samordna arbetet så effektivt som möjligt.

Grävning och förläggning av elservisledningen

Den nya ledningen ska grävas ner i marken och hur det ska göras finns beskrivet i bilden nedan. Det är bara en elinstallatör som får förlägga tomrör och elledningar i marken. Därför ska du stämma av med din elinstallatör hur grävningen ska gå till och var på din fastighet schaktet ska grävas. Material i form av elledning och rör får elinstallatören av oss.

kabelkrav

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt