Till innehållet

Flytt av energiskatten – ingen skillnad för dig!

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen innebär ingen större förändring för dig som kund, utan mest för oss på elhandels- och elnätsföretagen.

Om du inte hittar svar på dina frågor om flytten av energiskatten här nedan är du välkommen att kontakta Kundcenter via kundcenter@kalmarenergi.se eller via 0480-45 11 45.

Frågor och svar

1. Vad är energiskatt och varför måste jag betala den?

Energiskatten har funnits under många år i Sverige och dess storlek bestäms av riksdagen. Det är inte bara privatpersoner som betalar energiskatt, utan även företag. Skatten har tidigare lagts på ditt elpris per förbrukad megawattimme och tagits ut för bland annat elkraft och bränsle till motordrift.

Syftet med energiskatten är att staten, med hjälp av de skattepengar som kommer in, ska se till att Sverige är så energieffektivt som möjligt.

Nu har riksdagen beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandels- till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Från och med det datumet är alltså energiskatten inte längre en skatt på elhandeln, utan på elnätet.

2. Vilken skillnad kommer jag som kund märka när energiskatten flyttas från elhandels- till elnätsföretaget?

Den största skillnaden kommer att märkas hos oss på elhandels- och elnätsföretagen som får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Det påverkar bland annat våra IT-system, administrativa rutiner och fakturering. För dig som kund kommer förändringen att innebära följande:

  • Du som har din verksamhet inom vårt nätområde och dessutom är elhandelskund hos Kalmar Energi kommer inte att se någon skillnad på totalsumman på din faktura från oss. Du kommer dock se att elnätsdelen av fakturan blir högre och elhandelsdelen lägre.
  • Du som endast är elhandelskund hos oss, men som har din verksamhet utanför vårt nätområde, kommer att få en lägre totalsumma på din faktura från oss, men en högre totalsumma på din faktura från ditt elnätsföretag.
  • Du som endast är elnätskund hos oss, men som har valt ett annat elhandelsföretag, kommer att få en högre totalsumma på din faktura från oss, men en lägre totalsumma på din faktura från ditt elhandelsföretag.

3. Hur mycket betalar jag i energiskatt?

Det beror på vilken sorts skatt du ska betala; normal eller reducerad, vilket bestäms av var i landet du har din verksamhet. Den gällande nivån på energiskatten i Kalmar från och med den 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh exklusive moms.

4. Om min verksamhet ska vara energiskattebefriad eller ha reducerad energiskatt, hur går jag då till väga?

Från och med den 1 januari 2018 upphör reglerna om försäkran att gälla, som tidigare gav den som förbrukar el i vissa verksamheter möjlighet att köpa in skattebefriad el. Du ska istället ansöka om återbetalning via Skatteverket. För mer information besök Skatteverkets hemsida.

5. Har Kalmar Energi bestämt att energiskatten ska flyttas från elhandels- till elnätsföretagen?

Nej, det är riksdagen som har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt