Till innehållet

Psst! Du hittar bra tips för att minska din elanvändning här. Flera ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor eller besöka Kundcenter.

Skaffa solceller i 7 enkla steg

Att skaffa solceller till er verksamhet eller fastighet behöver inte vara krångligt. Vi stöttar er under hela processen och skräddarsyr anläggningen utifrån era behov och förutsättningar. Här följer stegen till egenproducerad solenergi:

1. Bygglov – Kolla med kommunen om du behöver bygglov

Hör med din kommun om du behöver bygglov för att sätta upp solpaneler. Reglerna skiljer sig mellan olika kommuner.

2. Avtal solceller

Kontakta oss för en offert på solpanelerna och installationen. Gillar du förslagen skriver du under och skickar tillbaka det till oss. Nu tar det ungefär sex månader tills din anläggning är redo för drift förutsatt att bygglov är beviljat.

3. Tidsbokning – Vi ringer dig och bokar tid

När vi har fått tillbaka offerten ringer vi dig och bokar tid för leverans och montering av solpanelerna. Vi pratar också igenom alla praktiska saker kring själva installationen. Berätta till exempel för oss var i trädgården du vill att vi ska lägga solpanelerna, i väntan på att de monteras.

4. Avtal

Skriv på och returnera. Som solenergiproducent kan du sälja den el du inte själv förbrukar. För att det ska fungera behöver du teckna ett avtal med ditt elnätsbolag för nätnytta och ett avtal med den elhandelsleverantör du vill sälja din överproduktion till. Kalmar Energis avtal för köp av mikroproduktion från näringsidkare kan du läsa här!

5. Leverans och montering

Vi sätter upp byggnadsställningar samt levererar och monterar solpanelerna. Solpanelerna levereras till dig ett par dagar innan monteringen ska göras. Monteringen tar i regel en till tre dagar.

6. Installation klar – Elen kopplas in

Förlängda ledtider – I vissa fall behöver elnätet förstärkas för att solceller ska kunna anslutas med hela sin effekt. Om det behövs kommer framgå i de nätberäkningar som görs av oss vid föranmälan och det kommuniceras då till installatören. Hur en nätförstärkning kommer gå till är något som i de flesta fallen behöver utredas, planeras, beredas och sedan genomföras. Just nu har vi längre ledtider än normalt då anslutningarna har ökat mycket. Om nätet behöver förstärkas kommer vi informera er så fort planeringen är färdig och vi behöver då också involvera installatören som hanterar anslutningsärendet. Om nätet behöver förstärkas går det i en del fall att ansluta med delar av den angivna effekten redan innan förstärkningen är gjord.  Om ni får ett meddelande om nätförstärkning så bör ni höra med det företag som ni köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

7. Elmätare – Elnätsbolaget kommer och byter din elmätare

Innan du kan börja använda din solcellsanläggning måste du byta elmätare – till en som mäter både förbrukning och försäljning! Normalt tar det en till två veckor innan elnätsbolagen kommer och byter. Just nu har vi förlängda ledtider då antalet mikroprodukter har ökat markant.

Klart – Grattis! Nu är du solenergiproducent

Så fort den nya elmätaren är på plats kan du börja producera din egen solenergi.

Gör en miljöinsats och spara på era elkostnaderna – kontakta oss idag!
Boka gratis besök

Chatta med oss