Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Skaffa solceller i 7 enkla steg

Att skaffa solceller till er verksamhet eller fastighet behöver inte vara krångligt. Vi stöttar er under hela processen och skräddarsyr anläggningen utifrån era behov och förutsättningar. Här följer stegen till egenproducerad solenergi:

1. Bygglov – Kolla med kommunen om du behöver bygglov

Hör med din kommun om du behöver bygglov för att sätta upp solpaneler. Reglerna skiljer sig mellan olika kommuner.

2. Avtal solceller

Kontakta oss för en offert på solpanelerna och installationen. Gillar du förslagen skriver du under och skickar tillbaka det till oss. Nu tar det ungefär sex veckor tills din anläggning är redo för drift förutsatt att bygglov är beviljat.

3. Tidsbokning – Vi ringer dig och bokar tid

När vi har fått tillbaka offerten ringer vi dig och bokar tid för leverans och montering av solpanelerna. Vi pratar också igenom alla praktiska saker kring själva installationen. Berätta till exempel för oss var i trädgården du vill att vi ska lägga solpanelerna, i väntan på att de monteras.

4. Avtal

Skriv på och returnera. Som solenergiproducent kan du sälja den el du inte själv förbrukar. För att det ska fungera behöver du teckna ett avtal med ditt elnätsbolag för nätnytta och ett avtal med den elhandelsleverantör du vill sälja din överproduktion till. Kalmar Energis avtal för köp av mikroproduktion från näringsidkare kan du läsa här!

5. Leverans och montering

Vi sätter upp byggnadsställningar samt levererar och monterar solpanelerna. Solpanelerna levereras till dig ett par dagar innan monteringen ska göras. Monteringen tar i regel en till tre dagar.

6. Installation klar – Elen kopplas in

Oftast händer det redan första dagen.

7. Elmätare – Elnätsbolaget kommer och byter din elmätare

Innan du kan börja använda din solcellsanläggning måste du byta elmätare – till en som mäter både förbrukning och försäljning! Normalt tar det en till två veckor innan elnätsbolagen kommer och byter.

Klart – Grattis! Nu är du solenergiproducent

Så fort den nya elmätaren är på plats kan du börja producera din egen solenergi.

Gör en miljöinsats och spara på era elkostnaderna – kontakta oss idag!
Boka gratis besök
Chatta med oss