Till innehållet

Viktigt att veta!

Det finns flera sätt för dig som solenergiproducent att tjäna pengar. Du kan till exempel sälja elöverskottet och handla med elcertifikat och ursprungsgarantier. Du kan också få bidrag till installationen och skattereduktioner.

Ansök om investeringsbidrag

Som företag kan du få ett investeringsbidrag på upp till 10 procent av totalkostnaden för installationen. Ansökan finns på energimyndigheten.se och du skickar den till Länsstyrelsen i ditt län. Har du e-legitimation kan du också ansöka på boverket.se, bland e-tjänsterna. Vill du ha hjälp? Ring oss på 0480-45 11 45. Din ansökan måste in senast sex månader från det att installationen påbörjas. Arbetet måste vara klart senast den 31 december 2021. Det är viktigt att du som företag ansöker innan arbetet påbörjas.

Sälj överskottselen

Du kan sälja elen ditt företag inte behöver använda. Om du inte gör något, blir köparen automatiskt det elbolag som ditt företag är kund hos i dag. Vi är alltid intresserade av att köpa solenergi. Så om du inte redan är kund hos oss skriver vi gärna ett avtal med dig. Vi betalar efter gällande spotpriser på elbörsen.

Få ersättning för nätnytta

Eftersom du tillför el i elnätet, avlastar du nätet och sänker elbolagets kostnader för transport av el. För det får du en ersättning av elbolaget. Ersättningen utbetalas automatiskt.

Handla med elcertifikat

För varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar kan du få ett elcertifikat. Certifikaten kan du sedan sälja. Köpare är oftast elleverantörer och andra som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. På energimyndigheten.se ansöker du om elcertifikat och kan läsa mer om hur handeln med certifikaten går till.

Handla med ursprungsgarantier

För varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar kan du få en ursprungsgaranti. Garantierna kan du sedan sälja. De köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån. På energimyndigheten. se ansöker du om ursprungsgarantier och kan läsa mer om hur handeln med garantierna går till.

Få skattereduktion

Du kan få en skattereduktion för all överskottsel som kommer från din produktion ut på elnätet. Läs mer på skatteverket.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt