Till innehållet

Nytt avräkningssätt för andelsägare

Nytt avräkningssätt för andelsägare

Styrelsen i Kalmarsund Sol Ekonomisk Förening och Kalmarsund Vind II Ekonomisk Förening har tillsammans med Kalmar Energi arbetat fram ett nytt och förenklat sätt att redovisa våra medlemmars andelsinnehav. Det innebär att fakturan kommer att få ett nytt utseende och det blir enklare för dig att se värdet av dina andelar. Vi vill också passa på att gratulera dig till ett bra val av investering i andelar. Speciellt i tider av osäkerhet och höga elpriser är du en redig vinnare.

OBS! Informationen gäller dig med andelar i våra sol- och vindkraftparker.  Har du inte andelar kan du bortse från informationen.

Vad innebär det för dig som har andelar i Kalmarsund Sol?

 • Tydligare redovisat andelsvärde för den aktuella perioden.
 • Tydligare redovisat andelsmängd i respektive anläggning (Törneby Sol respektive Nöbble Sol).
 • Ditt medlemspris är oförändrat och fortsätter på 13 kr exkl. moms per andel och år.
 • Bankfunktionen tydliggörs genom att ditt andelsvärde tillgodoförs nästkommande faktura om din elkostnad understiger andelsvärdet.
 • Möjlighet att teckna Tim-spot el för dig som kund. Är du intresserad kan du kontakta Kalmar Energis kundcenter.

Vad innebär det för dig som har andelar i Kalmarsund Vind II?

 • Vid avräkning fördelas produktionsvärdet per andel i stället för produktionsvolym per andel.
 • Tydligare redovisat andelsvärde för den aktuella perioden.
 • Tydligare redovisad andelsmängd.
 • Medlemspriset per andel sänks från 290kr/år till 250kr/år exkl. moms.
 • Bankfunktionen tydliggörs genom att ditt andelsvärde tillgodoförs nästkommande faktura om din elkostnad understiger andelsvärdet.
 • Möjlighet att teckna Tim-spot el för dig som kund. Är du intresserad kan du kontakta Kalmar Energis kundcenter.

(Nedan exempel visar en andelsägare med andelar i Kalmarsund Vind 2, men principen är densamma för Kalmarsund Sol)

 

Förklaring av avräkning:

 1. Din del av föreningens totala produktion för månaden. Den totala produktionen delat med totalt antal andelar i föreningen.
 2. Antal andelar.
 3. Din del av föreningens totala produktion för månaden omvandlat till kronor. Timproduktionen för avsedd månad för vindkraftverken multiplicerat med spotpriserna för avsedd månad. Exempelfakturan visar att produktionen är 70,1 kWh och avdraget -82,17 kr/st. Det medför att snittpriset för spotpriset under maj var 82,17/70,1=117 öre/kWh under de timmar föreningen producerade el.
 4. Medlemspris som ska täcka driftkostnader, till exempel försäkringar, service och underhåll, administrativa kostnader med mera. Nivån fastställs av styrelsen för föreningen.
 5. Priset du betalar till föreningen för månadens tilldelning. 0,25*70,1=17,52 kr.

 

 

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt