Till innehållet
Skogsbild Småland

Hållbarhet i siffror

Värderingar styr vår vardag. Våra handlingar ska vara någonting som vi alla kan stå bakom och vara stolta över. När vi är Personliga, Nära och Engagerade i vardagen är vi som allra bäst. Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna förtroende för oss och det vi står för – att vi uppträder ansvarsfullt mot både människa och miljö.

Visste du att…

  • Hållbarheten är grunden i vår verksamhet och i produktionen av fjärrvärme tar vi tillvara biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre.
  • 100 procent av den aska som produceras av vårt kraftvärmeverk återvinns.
  • Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 1,5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Kalmar Energi bidrog med under år 2020.
  • På Kalmar Energi består ledningen av 50 procent kvinnor.
  • Under 2020 var frisknärvaron 97,75 procent hos de anställda på Kalmar Energi.
  • Kalmar Energi har under 2020 bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att äta kött i nästan 2,9 år.
  • Tillsammans med Stena Recycling har vi under 2020 återvunnit material som motsvarar utsläppsbesparingar på hela 106 089 kg CO2.

 

Landskapsbild

 


Diagram visar Kalmar Energis energimix 2020: 100 % förnybar energi och Nordiska residualmixen 2019: Fossilt 46 %, Förnybart 5 %, Kärnkraft 48 %. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.


Digram visar andel återvunnen aska. 2018: 2867 ton aska återbördat till skogen, 2339 ton återvunnit till konstruktionsmaterial. 2019: 2283 ton aska återbördat till skogen, 2326 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. 2020: 2162 ton aska återbördat till skogen, 2037 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt