Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Hållbarhet i siffror

Värderingar styr vår vardag. Våra handlingar ska vara någonting som vi alla kan stå bakom och vara stolta över. När vi är Personliga, Nära och Engagerade i vardagen är vi som allra bäst. Det är viktigt för oss att våra kunder ska känna förtroende för oss och det vi står för – att vi uppträder ansvarsfullt mot både människa och miljö.

Visste du att…

  • Hållbarheten är grunden i vår verksamhet och i produktionen av fjärrvärme tar vi tillvara biobränslen från skogen i form av skogsflis, bark och rester från skogs- och träindustrin. Genom att producera både el och värme nyttjas energiinnehållet i bränslet bättre.
  • 100 procent av den aska som produceras av vårt kraftvärmeverk återvinns.
  • Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 1,5 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Kalmar Energi bidrog med under år 2020.
  • På Kalmar Energi består ledningen av 50 procent kvinnor.
  • Under 2020 var frisknärvaron 97,75 procent hos de anställda på Kalmar Energi.
  • Kalmar Energi har under 2020 bidragit till att minska utsläppen av koldioxid lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att äta kött i nästan 2,9 år.
  • Tillsammans med Stena Recycling har vi under 2020 återvunnit material som motsvarar utsläppsbesparingar på hela 106 089 kg CO2.

 

Landskapsbild

 


Diagram visar Kalmar Energis energimix 2020: 100 % förnybar energi och Nordiska residualmixen 2019: Fossilt 46 %, Förnybart 5 %, Kärnkraft 48 %. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.


Digram visar andel återvunnen aska. 2018: 2867 ton aska återbördat till skogen, 2339 ton återvunnit till konstruktionsmaterial. 2019: 2283 ton aska återbördat till skogen, 2326 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. 2020: 2162 ton aska återbördat till skogen, 2037 ton aska återvunnit till konstruktionsmaterial. Håll muspekaren över diagrammet för att läsa ut de olika delarna.

Chatta med oss