Till innehållet

Organisation

Kalmar Energis OrganisationKalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar Kommunbolag AB och E.ON Sverige AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till E.ON AG.

Koncernen är organiserad med ett värmebolag; Kalmar Energi Värme AB, ett elnätsbolag för transport av el; Kalmar Energi Elnät AB, samt ett med E.ON Sverige AB samägt försäljningsbolag; Kalmar Energi Försäljning AB.