Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Organisation

Kalmar Energis OrganisationKalmar Energi Holding AB ägs till lika delar av Kalmar Kommunbolag AB och E.ON Sverige AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till E.ON AG.

Koncernen är organiserad med ett värmebolag; Kalmar Energi Värme AB, ett elnätsbolag för transport av el; Kalmar Energi Elnät AB, samt ett med E.ON Sverige AB samägt försäljningsbolag; Kalmar Energi Försäljning AB.

 

Chatta med oss