Nu kan du köpa solceller till ditt tak hos oss på Kalmar Energi

Vår nya tjänst innebär att vi erbjuder dig en helhetsservice kring köp- och installation av solceller på eget tak. Du gör beställningen och sen sköter vi resten med allt från planering och installation till besiktning och garanti. Ett tryggt och enkelt köp med 100% leverans!

Boka gratis hembesök

Ett redigt småländskt solcellspaket

I över 156 år har vi försett Kalmar med el. Med stolthet har vi levererat el till lägenheter, villor och företag. Hållbar utveckling ligger oss varmt om hjärtat och vi har i många år jobbat hårt för omställningen till förnybara energikällor. Ju mer lokalt, desto bättre tycker vi. Därför vill vi göra det ännu enklare för Kalmariter att installera solceller på taket.

Hur funkar det?

1. Ta kontakt med oss för att boka ett första hembesök. Det är alldeles gratis såklart! Under besöket ställer vi frågor om taket och fastighetens energiförsörjning, energikostnader osv. Efter besöket ger vi ett offertförslag som visar energibesparingar, kostnader samt hur mycket ni kommer spara med solenergi.

2. Vi kommer tillsammans fram till den layout som passar ditt tak bäst utseendemässigt och gör att ni sparar så mycket pengar som möjligt.

3. Dags att installera! Här tar vi hjälp av proffsen på Svea Solar som med sina certifierade och erfarna installatörer och elektriker utför installationen av solcellsanläggningen på ert tak. Installationen brukar ta två till fyra dagar på en villa.

4. Vi kommer och besiktigar installationen och när allt är klart kommer en faktura från oss på beställningen.

5. Dags att börja spara på elkostnaderna med dina nya solceller!

Boka gratis hembesök

Är det lönsamt med solceller?

Självklart! Förutom att det är en miljöinsats så är en investering i solceller även försvarbart ekonomiskt. Återbetalningstiden på en anläggning kan vara 8-13 år beroende på förutsättningarna. Alltså en investering med ca 8-10 % avkastning.

Hur mycket el kan mina solceller producera?

Hur mycket el man får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på cellerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.

Behöver man bygglov för att få sätta upp ett solcellssystem?

Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Kontakta oss hjälper vi att kolla upp om bygglov krävs för dig. Vi hjälper dig såklart också med ansökan!

Passar mitt tak för solceller?

Optimalt är rena takytor utan skugga riktade mot söder med en lutning runt 40 grader. Med en sydvästlig eller sydostlig riktning tappar man cirka 6 procent av den årliga produktionen och en lutning på 40 grader ± 10 grader ger cirka 2 procent lägre produktion. Således kan en installation av solceller vara lönsam även om de optimala förhållandena inte uppfylls. Kontakta oss gärna för en gratis konsultation!

Vilken sorts solceller används?

Vi jobbar primärt med leverantörerna Longi, Trina Solar och Q-cells som är två tier-1 leverantörer i branschen. Kvalitét är viktigt för oss och vi har noga valt ut leverantör av våra produkter.

Hur fungerar solcellerna på vintern?

Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre, men vill man att systemet skall generera så mycket som möjligt måste cellerna hållas snöfria. Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om cellerna monterats i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att man tar sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.

Vad händer med solceller när det snöar?

När snön lägger sig på cellerna begränsas produktionen från solcellerna något. Dock så är cellerna väldigt hala vilket innebär att snö lätt glider av cellerna. Cellerna genererar dessutom lite värme när solen är uppe vilket även det kommer hjälpa till med att bli av med snön.
Chatta med oss