Till innehållet

Jourinkoppling

Kontakta alltid felanmälan för att hantera din jourinkoppling 0480-451011.

Fyll i formuläret nedan för att godkänna kostnad på 1200:- för tillkoppling av din elmätare.