Till innehållet
Solnedgång vindkraft

Om Kalmarsundsveckan

Om Kalmarsundsveckan

Vad är Kalmarsundsveckan?

Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. En arena där både näringsliv, offentlig verksamhet och privatpersoner kan samlas för att diskutera miljöfrågor, lära och inspireras av varandra. Bakom initiativet står åtta regionala aktörer: WSP, Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, KSRR, Skanska samt Länsförsäkringar Kalmar län. Tillsammans vill vi bidra till regionens hållbarhetsarbete och på så sätt komma närmre FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

De globala målen är något som världens länder antagit för att främja en hållbar utveckling. Målsättningen är att fram till 2030 ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter i världen, samt att främja fred och rättvisa. För att nå målen tror vi på Kalmarsundsveckan att det är viktigt att belysa dem och se till att alla får vetskap om dem.

Veckan är också ett sätt att stärka vår attraktiva region, höja hållbarhetskompetensen och bidra till ett mer hållbart liv. Genom att dela med oss av kunskap och goda exempel kan vi påverka attityder och beteenden!

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt