Till innehållet

Från bös till prima fjärrvärme

Syntolkning av filmen Från bös till prima fjärrvärme.

I Sverige bygger vi hus i trä. Det är bra! Vi tillverkar också papper. Och ersätter en hel del plast med pappersprodukter. Det är också bra! Men visste du att resterna från den produktionen också används? Det är det som blir bioenergi.

Biobränslet i fjärr- och kraftvärmen är alltså sådant som blivit över i trä och pappersindustrin. Och en del av det som blivit över i skogsbruket som bark, grenar och toppar. Sådant som inte kunnat användas på något annat sätt. Men det mesta får ligga kvar. Det tillför viktig näring till jorden. Och till dem som lever kvar i den.

Ibland kan man använda hela träd. Till exempel sådana som brandskadats eller som angripits av skadedjur – som granbarkborren.

Så nej – skogen huggs inte ner för att eldas upp. Fjärr- och kraftvärme görs av det som blir över – det som annars skulle gå till spillo. Det är riktigt bra!

Klicka här för att komma tillbaka till Fjärrvärme

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt