Till innehållet

Just nu har vi längre kötider på telefon än normalt. Hos Kundcenter hittar du information om till exempel Faktura, Avtal och Flytt. Många ärenden kan du lösa genom att logga in på Mina Sidor.

Case: Brandstationen

Glebes Fastighets AB har förvandlat den gamla brandstationen i Kalmar till drygt 40 hyresrätter och 3 500 kvm kommersiella ytor. I samband med ombyggnationen har fastigheten fått ny energiförsörjning och fiberanslutning via Kalmar Energi.

Case Brandstationen Glebe

Grunden i samarbetet är fjärrvärme från Moskogen, som ger robust och bekymmersfri uppvärmning. Det gör samtidigt att nästan all el som används i fastigheten kan produceras lokalt i Kalmar. Dessutom har Glebes, genom Kalmar Energi, kompletterat sin elportfölj med andelsägande i de lokala vindkraftverken i Rockneby. Det ger brandstationen en mycket klimatvänlig energiförsörjning. Hyresgästerna får också Kalmar Energis bredbandslösning via fiber och tillgång till elbilar i dElbilspoolen.

Tjänster:

  • Elhandel
  • Elnät
  • Fjärrvärme
  • Vindkraftsandelar
  • Fiber och bredband

Energisystemet:


Fler case:

Personal från Kalmar Vatten och Kalmar Energi tillsammans

Case: Kalmar Vatten

Läs mer om pilotprojektet med Kalmar Vatten där IoT-teknik kan bidra till bättre vattenhushållning och tillgång på dricksvatten i framtiden.


Behöver du eller ditt företag hjälp med er energitillvaro?
Kontakta våra säljare
Chatta med oss