Till innehållet

Vanliga frågor om energikrisen

Här kommer svar på de vanligaste frågorna om energikrisen.

Elhandel sker på en komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset. Läs mer här
Kriget i Ukraina och efterföljande neddragningar av Rysslands naturgasexport till Europa leder till en bristsituation på naturgas. Den används i stor skala för elproduktion i Europa och priserna skenar. Nedläggning av kärnkraftsreaktorer i Sverige har påverkat södra delen av landet, dels genom energiminskningen och dels genom sämre överföringsförmåga från norra till södra delen av Sverige. Det gör att vi har ett system som är mer beroende av utjämning genom import av dyr el från våra grannländer.
  • Fastprisavtal för dig som vill ha tryggheten att veta vad ditt elpris blir.
  • Rörligt avtal för dig som vill följa marknadens upp- och nedgång.
  • Mix-avtal för dig som vill fördela din kostnad 50/50 mellan fast och rörligt pris.
  • Tim-spot-avtal för dig som är aktiv och vill och kan påverka din elkostnad.
Har du ett behov av trygghet att veta hur mycket du betalar för varje kilowattimme? Då kan fast elpris vara rätt för dig. Detsamma gäller om priset har nått maxnivån för vad din ekonomi tål. Nackdelen med fastpris är att elpriset inte följer med ner när marknaden sjunker.
Nej, vi kommer inte att säga upp ingångna fastprisavtal i förtid.
Timpris passar dig som vill och kan påverka din elkostnad genom att flytta din elanvändning från dyra till billiga timmar. Du måste kunna ha riktigt bra koll på elpriset, genom Kalmar Energis app eller via Nordpool och kunna styra det i ditt hem som drar mest el. Om du inte ändrar ditt beteende kan det till och med bli dyrare än ett vanligt rörligt elpris!
Vi, som elhandelsbolag, styr inte över marknadspriset och den el vi säljer vidare till våra kunder behöver vi själva köpa in till marknadspriser. Vår förtjänst och kostnadstäckning kommer av ett påslag på priset. Påslaget kan variera mellan avtalsformer, men är cirka 4 öre/kWh och motsvarar således inte mer än några procent av din totala kostnad. Det här gäller alla elhandlare. Prissättningen och prisstrategin kan skilja sig mellan elhandlare, men i grunden finns det ingen som har egen el som de kan sälja billigare än marknadspris utan att ta på sig förluster. Vår uppmaning är därför att om du får ett erbjudande som verkar för bra för att vara sant, kolla en gång extra att du verkligen uppfattat allt rätt.
Om du inte kan betala din räkning i tid finns möjlighet att begära anstånd eller delbetalning. Kontakta oss innan fakturan förfaller så ser vi vilka alternativ som finns för dig. Vi tittar bland annat på din tidigare betalningshistorik och vilket faktureringsintervall du har.
EU och övriga europeiska länder har som tydligt mål att ställa om energisystemet och minska sitt beroende av bränslen från Ryssland, men det tar tid att genomföra så stora förändringar. På kortare sikt utlovas ett antal politiska ingripanden på marknaden i syfte att förändra prissättningsmekanismerna på elmarknaden. De kan ha kraftfull effekt, men de är oprövade och kan få oförutsedda följder. Utöver det är elpriset, i vanlig ordning, beroende av väder och tillgänglighet i produktionen – vilket kan leda till kraftiga svängningar i priserna även utan pågående energikris. Det är alltså svårt att lämna en prognos för elpriset och det finns många osäkerheter att ta med i beräkningen. Samtidigt behöver vi alla något att hålla oss i och utgå ifrån.
Det är individuellt hur man väljer att göra med hänsyn till hushållets förutsättningar (till exempel om man har elbil), om man är ute efter att maximera intäkten eller ambitionen att i första hand vara ”självförsörjande”.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt