Till innehållet

Framtidens Norra Långgatan

Under hösten 2021 startade projektet Framtidens Norra Långgatan som är ett samverkansprojekt mellan Kalmar Kommun, Kalmar Vatten, Kalmar Energi och TeliaCompany och fastighetsägarna på Norra Långgatan.

Kalmar Energi kommer att rusta upp fjärrvärmenätet, elnätet och satsa på fiberanslutning i området.

Fjärrvärmearbetet kommer att påbörjas januari 2022. Övriga ledningsarbeten som el och fiber görs samtidigt. Arbetet kommer genomföras under två etapper. Första etappen pågår under vintern och eventuellt in på våren. Andra etappen beräknas att pågå till juni 2022.

• Etapp 1: Larmgatan – Kaggensgatan
• Etapp 2: Kaggensgatan – Västra Sjögatan

Läs mer på Kalmar Kommuns hemsida.

När påbörjas arbetet?

Arbetet startades 10 januari 2022 och kommer att pågå till juni 2022, uppdelat i två etapper.

Vart sker arbetet?

Från Larmgatan till Kaggensgatan gräver vi längs hela Norra Långgatan i omgångar.

Vi kommer att byta till nya högspänningskablar i gatan mellan Västra Sjögatan och Larmgatan. Vi kommer även att byta elskåp vid behov längs hela sträckan. Kablarna grävs ner på 40-60 cm djup. På Norra Långgatan, mellan Larmgatan och Västra Sjögatan, ligger gamla elkablar från 1965. Det är en pappersisolerad kabel som behöver bytas till en plastisolerad kabel.
Vi kommer att lägga ner nya fjärrvärmerör från Kaggensgatan till Larmgatan. Rören gräver vi ner på cirka 100 cm djup, på motsatt sida av Norra Långgatan som Kalmar Vatten. Vi gör det här arbetet för att förstärka och dimensionera upp fjärrvärmenätet på Norra Långgatan (mellan Kaggensgatan och Larmgatan) för att trygga värmeförsörjning i området.
Nytt kanalisationstråk anläggs längst hela sträckan från Larmgatan till Västra Sjögatan. Kanalisationen samförläggs med elkablar. Vi kommer ansluta fastigheter med mikrorör enligt överenskommelse med fastighetsägare. Fiber läggs då det idag inte finns någon kanalisation längs med Norra Långgatan. Kanalisationen anläggs för att förstärka stamnätet samt möjliggöra för framtida fiberanslutningar till fastigheterna längst med Norra Långgatan.
Hur kommer detta att påverka dig?

Kalmar Energi kommer att informera löpande om arbetet genom att uppdatera med aktuell information här på vår hemsida samt genom att informera fastighetsägare och näringsidkare i det berörda området, som vi kommer att ta kontakt med inför kortare strömavbrott under projekttiden.

Det blir tyvärr lite ont om plats på gatorna vid flera tillfällen, och vi hoppas att du har överseende med det!

På den här sidan kommer du att kontinuerligt kunna läsa uppdateringar om underhållsarbetet.

 

Senaste uppdateringarna

2021-10-18 Arbetet påbörjas under januari 2022
2022-01-10 Första etappen Larmgatan – Kaggensgatan har påbörjats.
2022-01-24 Söndagen den 2022-01-30 mellan kl. 07.00-16.00 kommer vi att behöva göra ett fjärrvärmeavbrott för fastigheter på etapp 1 – Larmgatan till Kaggensgatan.

 

Kontakt

Kontakt via kundcenter

Telefon: 0480-45 11 45 Mail: kundcenter@kalmarenergi.se

 

Ahmad Badran, Projektledare el

Isak Larsen, Projektledare fiber

Patric Cronvall, Projektledare fjärrvärme

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt