Till innehållet

Ändringslogg

På denna sida kommer ni att upptäcka heltäckande information angående de senaste uppdateringarna, nyligen introducerade funktioner och nyheter som rör Stadshubben.

Ändringslogg

I 2023-11-01 lanserades ett nytt inloggningssystem som ger större flexibilitet i hantering av användare och ytterligare förstärka säkerheten.
I juli 2023 släpptes en funktion som fokuserar på att förbättra dashboardens kartkapabiliteter genom att introducera märkbara förbättringar. Särskilt utvidgningen av kartans dimensioner ger en mer omslutande visuell upplevelse. Som standard kommer kartan att vara centrerad kring den geografiska punkten av intresse, där noderna är placerade, vilket ger användarna ett allomfattande perspektiv.
I april 2023 introducerades en ny funktion kallad "Virtual Channel" inom Stadshubben. Denna innovativa funktionalitet ger användarna möjligheten att skapa nya mättyper, kända som "Channel," baserade på en nods standardmätningar. Dessa kanaler ger användarna möjlighet att utnyttja nya värden, vilket förbättrar deras förmåga att effektivt presentera information. En Virtual Channel är en specialiserad ledning som genererar nya mätvärden genom att utföra beräkningar baserade på mätdata som samlats in från en nod. Denna dynamiska funktion utrustar användare med flexibiliteten att konstruera personliga kanaler skräddarsydda för sina specifika noder. För att illustrera, överväg ett scenario där en användare har en enhet som rapporterar batterimätningar i volt. Denna spänningsdata i sig säger dock inte direkt något om batteriets övergripande status. Genom att använda sig av Virtuella Kanaler kan användare skapa en JavaScript kod, lämpligen kallad en "Converter," som kan omvandla batterispänningen till en procentandel. Denna omvandlingsprocess är baserad på enhetens batterispecifikationer. När Convertern har utvecklats kan den laddas upp till Stadshubben. Efter detta kan användare fortsätta att etablera en Virtual Channel med hjälp av den tidigare skapade Convertern. Denna Virtual Channel är associerad med noden som representerar den nämnda enheten. Som ett resultat framträder det nya beräknade värdet—specifikt, batterinivån uttryckt som en procentandel—utifrån enhetens standardmätdata.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt