Till innehållet

Utbildning

Stadshubben in Action

Navigera Stadshubben: steg-för-steg instruktionsfilmer

Filtrera sensor i kartvy

Den filmen ger användarna en flexibel filtreringsfunktion för sina noder, vilket gör det möjligt att selektivt fokusera på specifika kanaler av intresse. Genom att fastställa minsta och högsta värden kan användare definiera ett intresseområde och få en överblick över noder som ligger utanför detta område. Klicka på den här länken för att se filmen direkt på YouTube!

 

Hantera kanaler

I denna demonstration kommer vi att visa er hur man hanterar kanaler. Genom att sköta era kanaler kan ni dölja/visa kanaler, redigera namn, enheter eller egenskaper, och få deras unika identifierare. Detta kommer att göra det möjligt för er att hålla era kanaler organiserade och lätta att navigera i. Klicka på den här länken för att se filmen direkt på YouTube!

 

Ladda upp konverterare

Denna demo visar hur ni kan ladda upp era konverterare med hjälp av den fördefinierade dokumentationen som tillhandahålls av Kalmar Energi. Dessutom kommer vi att demonstrera hur man får tag på den korrekta ”identifier” för datakällans kanal, i fall att det finns liknande namn till andra befintliga kanaler. Klicka på den här länken för att se filmen direkt på YouTube!

 

Skapa virtuella kanaler

Processen att skapa virtuella kanaler innebär en serie av enkla steg som måste följas för att uppnå det önskade resultatet. Det börjar med att användaren laddar upp sina konverterare, som sedan granskas av personal från Kalmar Energi för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga kraven. Klicka på den här länken för att se filmen direkt på YouTube!

 

Placera och filtrera sensorer på dashboard

Den senaste uppdateringen i Stadshubben introducerar förbättringar av kartfunktionaliteten på dashboarden. Specifikt har kartans storlek utökats, vilket ger en mer inlevelserik vy. Klicka på den här länken för att se filmen direkt på YouTube!