Till innehållet

Kalmar Energis API Portal

Med samma inloggningsuppgifter kan användare enkelt växla mellan IoT plattformen, Stadshubben, och API Portal för att börja använda API:erna. Denna sömlösa integration möjliggör en smidig navigation baserat på individuella behov och mål. Klicka här för att nå er data via API:er.