Till innehållet

Kalmar Energis API Portal

Med samma inloggningsuppgifter kan användare enkelt växla mellan IoT plattformen; Stadshubben, och API Portal för att börja använda API:erna. Denna sömlösa integration möjliggör en smidig navigation baserat på individuella behov och mål. Klicka här för att nå er data via API:er.

Autentisering API:er

I 2023-11-01 lanserade vi ett nytt inloggningssystem. Nuvarande autentiserings-process kommer fortsätta stödjas under en övergångsperiod och den nya process som följer går att implementera fr. o. m. 2023-11-01.

Erhålla autentiseringstoken

POST https://auth.apps.kalmarenergi.se/realms/{realm}/protocol/openid-connect/token 
{
  'client_id': 'stadshubb',
  'username': 'your_email@domain.com',
  'password': 'Your Password',
  'grant_type': 'password'
}

Request Body ska skickas som x-www-form-urlencoded

Värdet för realm i url:en går att utläsa från Er organisations domän. I Kalmar Energis fall är en email-adress formaterad som följer: firstName.lastName@kalmarenergi.se. Då är realm-värdet i det här fallet ”kalmarenergi” och url:en blir:

https://auth.apps.kalmarenergi.se/realms/kalmarenergi/protocol/openid-connect/token

I det fall er domän innehåller en sub-domän (med minst en punkt) är värdet för realm annorlunda. För en organisation med email-adresser innehållandes en subdomän, exempelvis firstName.lastName@kalmar.energi.se är realm-värdet ”kalmar-energi” och url:en blir då:

https://auth.apps.kalmarenergi.se/realms/kalmar-energi/protocol/openid-connect/token

I responsen ingår följande:

{
  'access_token': 'Your Token',
  'expires_in': 300,
  'refresh_expires_in': 1800,
  'refresh_token': 'Your Refresh Token',
  'token_type': 'Bearer',
  'not-before-policy': 0,
  'session_state': '5ba34015-0f2f-4f6c-a332-c584e061632c',
  'scope': 'profile email organization-id'
}

För att förnya token skickas en POST request till samma url men med följande Request Body:

POST https://auth.apps.kalmarenergi.se/realms/{realm}/protocol/openid-connect/token
{
  'client_id': 'stadshubb',
  'grant_type': 'refresh_token',
  'refresh_token': 'Your Refresh Token'
}

Authorization header

Bearer token skickas sedan med i Request Headers i anrop mot följande endpoint:

https://api.kalmarenergi.se
'Authorization': 'Bearer Your Token'

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt