Till innehållet
Dekorationsbild av den nya elmätaren

Nu kommer en liten låda framtid

Nu kommer en liten låda framtid

Sveriges regering kräver nya elmätare när elanvändningen ökar

År 2040 kommer vi att använda ungefär 30% mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor, utan smartare sätt att använda elen på. Om vi till exempel sprider ut elanvändningen över hela dygnet, så behövs mindre el från fossila bränslen. För att det ska vara möjligt behövs nya smartare elmätare. De kommer att göra det lättare för både konsumenter och företag att styra sin elanvändning. Regeringen har bestämt att alla elmätare i Sverige ska vara redo att möta en mer energikrävande framtid senast 2025. Kalmar Energi påbörjar det arbetet redan nu. Tillsammans kommer vi att kunna skapa ett smartare, mer hållbart samhälle med hjälp av den här tekniken.

Mätarbyten har påbörjats

Utrullningen av de nya mätarna kommer att ske över en treårsperiod. Målsättningen är att alla fastigheter ska ha fått sin nya mätare senast våren 2023. På grund av global komponentbrist har leveransförseningar av mätare tyvärr förlängt tidsplanen. Kalmar Energi samverkar med Oskarshamn Energi, Ålem Energi och Borgholm Energi. Vi i vår tur samarbetar med Aidon (som levererar elmätarna) och Hydrostandard Mätteknik Nordic (som gör installationen).

När det är dags för din mätare att bytas skickas information från Hydrostandard Mätteknik Nordic till dig. Efter installationen så kommer vi att genomföra en kundundersökning för att ta reda på hur ni upplevde mätarbytet.

Hur går bytet till?

Elmätarna kommer från Aidon. Vår andra partner Hydrostandard Mätteknik Nordic genomför själva installationen och tillhandahåller en kundtjänst under arbetet med mätarbytet. De ansvarar för planering och kundkontakt under projektets gång. Installationen går till på lite olika sätt, beroende på var mätaren sitter:

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Du behöver inte vara hemma när montören kommer. När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst bokar en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Under själva mätarbytet kommer det bli ett kortare strömavbrott. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum (ex. en lägenhet)

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Är mätaren placerad inne i din lägenhet behöver montören komma in och göra bytet. Du blir kontaktad om vilken tid som gäller just dig. Sitter mätaren placerade centralt i fastigheten behöver inte montören ha tillgång till din lägenhet. Under själva mätarbytet kommer det att bli ett kortare strömavbrott. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Mätare hos företag

Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Viktigt att veta

 • Du behöver inte göra något just nu – Mer information från Hydrostandard Mätteknik Nordic skickas när det är dags för din mätare att bytas.
 • Underlätta för montören – När det är dags för ditt mätarbyte, se till att det är lätt för montören att komma fram till elskåpet och att anläggningen är elsäker.
 • Personal ska kunna legitimera sig – Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
 • Bytet innebär ett kort elavbrott – När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
 • När mätarbytet är klart – När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion. Där kommer det att stå datum, vem som utfört mätarbytet och vad den gamla respektive nya mätaren stod på vid bytet.
 • Covid-19 säker installation – Hydrostandard Mätteknik Nordic följer de riktlinjer som finns. Läs deras rutiner här.

De nya elmätarna möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning

 • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, där kunden kan styra sin elanvändning till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare.
 • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.
 • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
 • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa elnätsbolaget att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.
Nya elmätaren
1. Display för mätdata. 2. Lysdiod för energipulser. 3. Lysdiod för kommunikationsstatus. 4. Tryckknapp för brytare. 5. Lysdiod för brytarstatus. 6. Tryckknapp för display. 7. HAN-port / lokalt gränssnitt.

Frågor & svar

Bytet av elmätare är till stor del drivit av att mätarna börjar bli gamla och utdaterade men det är även en anpassning till nya myndighetskrav. Beslutet är en del i regeringens arbete för att stärka din ställning som kund på elmarknaden och utveckla möjligheterna till en stabil och hållbar drift av elnäten.

Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnätet.
Nej, samtliga kunder till Kalmar Energi ska få en ny mätare för att vi ska kunna leva upp till de nya kraven.
Nej, bytet av elmätare är kostnadsfritt för dig som kund.
Ingenting. Invänta information från vår partner Hydrostandard Mätteknik Nordic om när just ditt mätarbyte är planerat.
Vi kommer att starta utbytet av mätarna hösten 2020 och planerar att vara klara under 2022. Mätarbytet kommer ske områdesvis och när vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta.
Privatperson med mätare utomhus
Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst skickar ut en allmän information cirka 2 veckor före planerat mätarbyte. Du behöver inte vara hemma när montören kommer.

Privatperson med mätare inomhus
När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Därför bokar Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Två dagar före planerat mätarbyte får du en påminnelse via SMS.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum
När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset med information om när bytet av elmätare kommer att ske.

Mätare hos företag
Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat stopp i elproduktionen.
Montören byter den gamla mätaren mot den nya. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i. Att tänka på är att bytet kommer medföra strömavbrott så fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av.
Nej, det räcker inte att bara ett barn är hemma. När vi ska byta elmätare hos dig måste en person över 18 år vara hemma.
Ja, när vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
Arbetet med att byta elmätare utförs av elmontörer från Kalmar Energi samt av montörer från vår partner Hydrostandard Mätteknik AB. Samtliga montörer ska kunna legitimera sig.
Montören lämnar ett informationsblad i din brevlåda som bekräftar att bytet är utfört samt med information om mätarställningar för den gamla och nya elmätaren.
I arbetet med att byta elmätare samarbetar vi med våra partners Aidon och Hydrostandard Mätteknik Nordic AB.

Aidon är leverantör av den nya elmätaren.

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är vår samarbetspartner som hjälper oss att utföra mätarbyten ute hos våra kunder.
Har du en annan elleverantör meddelar vi mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet.
Den nya elmätaren är utrustad med en HAN-port. Den tillåter dig som kund att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning.
Porten används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för dig att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.
 • Timvis ackumulerad import och export av både aktiv och reaktiv energi
 • Momentan aktiv och reaktiv effekt åt båda riktningar trefasigt eller varje fas för sig
 • Momentan spänning per fas (RMS)
 • Momentan ström per fas (RMS)
Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Aidon. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av Kalmar Energi. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du behöver höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering, telefon 0480-45 11 45.
Kalmar Energi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som Kalmar Energis elmätare har är av öppen standard utformad efter den svenska branschrekommendationen.
Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Kalmar Energi har heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.
Nej, du kan också läsa av din elanvändning på Mina sidor. Där kan du se historia på våra inlästa mätvärden för din anläggning. Du kommer enkelt åt informationen med inloggning via Mobilt Bank-ID.
Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.
Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av Kalmar Energi. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Du kan höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.
Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.
Bruksanvisningen för din nya elmätare hittar du här.
Ja, du kan läsa av mätarställningen precis som i dag.
Kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic kundtjänst på 0243-248510 alternativt kc@hydrostandard.se.
Kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic kundtjänst på 0243-248510 alternativt kc@hydrostandard.se.

Kontakta oss om du har frågor!

Vid frågor om mätarbytet, kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic på 0243-24 85 10 eller kc@hydrostandard.se.
Vid allmänna frågor, kontakta Kalmar Energi på 0480-45 11 45 eller kundcenter@kalmarenergi.se.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt