Till innehållet

Genom jämställdhet och mångfald förändrar vi världen från Kalmar

På internationella kvinnodagen lyfts kvinnors kamp för lika rättigheter fram i rampljuset. På listan över de vanligaste VD-namnen i Sverige avancerar Anna från plats 17 till 15. Och kanske är det ett litet vårtecken på att jämställdhetsarbetet ger resultat! På Kalmar Energi består ledningen av 60 procent kvinnor, jämfört med ett snitt på 23 procent kvinnor i samtliga ledningsgrupper i Sverige. Genom ett systematiskt arbete kan vi tillsammans ta ytterligare steg för ett jämställt samhälle präglat av mångfald.

Den Internationella kvinnodagen grundades den 8 mars 1910 och då låg kampen för kvinnors rösträtt överst på agendan. Idag handlar kampen i Sverige om lika lön för lika arbete, kvinnors representation i styrelserum och möjlighet att höras i det offentliga rummet. Kampen handlar om att bryta mönster och se olikheter som den tillgång de är.

Ett jämställdhetspolitiskt mål är att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Med andra ord ska kvinnor och män ha samma tillgång till makt. Könsfördelningen på VD-poster i aktiebolag är dock fortsatt skev i Sverige. Enligt Bolagsverket är knappt var femte VD i aktiebolag kvinna. Och i Kalmar kommun är motsvarande siffra 14 procent, vilket innebär 126 kvinnor av totalt 898. En av dem är Anna Karlsson, VD på Kalmar Energi sedan 2006 och med 20 års erfarenhet som ledare.

– Det finns både utmaningar och möjligheter med att vara kvinna i en ledande position, säger Anna. I en mansdominerad bransch behöver du leverera på en hög nivå, samtidigt som det är enklare att synas när du är i minoritet. Du väljer själv vilken attityd till utmaningarna du tar.

Rekordstor andel kvinnor i ledningen

På en jämställd arbetsplats har alla lika rättigheter och skyldigheter, oavsett könsidentitet.

– Jag tror att nyckeln, både för kvinnor och män, till att komma vidare i karriären är att leverera där du är idag och sedan våga satsa för att ta dig vidare. Och att du aldrig glömmer dina styrkor, det var dem du anställdes för, säger Anna.

Enligt Allbright är antalet jämställda ledningsgrupper rekordmånga. Kvinnor spränger glastak och utgör nu 23 procent av alla ledningsgrupper. På Kalmar Energi består ledningsgruppen av hela 60 procent kvinnor; tre kvinnor och två män. Det är, förutom Anna Karlsson, Maria Nyström som har haft en chefsposition på Kalmar Energi i 15 år och som började sin karriär som ledare med föräldraledighet.

– Jag har alltid upplevt att jag har samma möjlighet att ta plats och utvecklas som mina manliga kollegor, säger Maria. Det viktiga är att du är dig själv och tror på det du gör. Då når du dina mål.

Marie Rosendal, marknadschef på Kalmar Energi sedan årsskiftet, tillhör också ledningsgruppen. Hon kommer närmast från Telenor, där hon hade en ledande position under 4 år.

– Jag ser mig inte som en kvinnlig ledare i min vardag, utan fokuserar mer på ledarskapet som sådant, säger hon. Det är dock viktigt att vara medveten om våra utmaningar och fördelar, som inte våra manliga kollegor har, för att kunna förhålla oss till dem på ett bra sätt.

På Kalmar Energi består ledningsgruppen av 60 procent kvinnor, jämfört med ett snitt på 23 procent kvinnor i samtliga ledningsgrupper i Sverige. Ledningen består av Daniel Jedfelt, Mats Yngvesson, Maria Nystöm, Marie Rosendal och Anna Karlsson.

Mångfald – en klar framgångsfaktor

Kalmar Energi arbetar systematiskt för att alla på arbetsplatsen ska ha samma möjligheter, inte endast oavsett könsidentitet, utan även när det gäller könsöverskridande identitet, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuella läggning och ålder.

– Vi håller dialogen om kränkande särbehandling och diskriminering levande, dels i vårt forum för samverkan, i medarbetarsamtal och i den dagliga dialogen. Resultatet från våra återkommande medarbetarundersökningar hjälper oss att följa upp vårt arbete och att välja rätt åtgärder, säger Anna.

Mångfald på arbetsplatsen är en klar framgångsfaktor. Det bidrar till en god arbetsmiljö som, i sin tur, leder till ett ökat engagemang bland medarbetarna, högre effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. Det ger också företaget en bredare rekryteringsbas och förbättrar kundrelationer, eftersom kunder gillar företag som de kan relatera till.

– Det ger så mycket att arbeta i en grupp med en blandning av personligheter med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens, säger Maria och Anna fortsätter:

– Ja, det ska vara ett potpurri av människor som vågar utmana det sätt som vi ”alltid har gjort saker på”.

Marie tycker att företag måste våga anställa stjärnor för att skapa en bra gruppdynamik.

– Dessutom är det mycket givande med en Pippi Långstrump i gruppen som tänker och vågar göra annorlunda, säger hon. Det gör att gruppen kan se saker på nya sätt.

På listan över de vanligaste VD-namnen avancerar Anna från plats 17 till 15. Fortsätter utvecklingen åt det hållet kan det vara näringslivets vanligaste VD-namn år 2026.

– Det är ju en framgång för jämställdheten, men lite tråkigt för mångfalden. Vi gillar ju olika, avslutar Anna och ler.

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt