Till innehållet

Energi härifrån, inte därifrån

Var med och forma Kalmarregionens energisystem med oss

Vårt samhälle behöver mer och mer energi, samtidigt som frågan om var den kommer ifrån och hur den produceras börjar bli kritisk. Kalmar Energi arbetar hela tiden för att lösa den ekvationen. Förnybar och lokalproducerad el och värme är en del av lösningen, tillsammans med innovativa koncept på hur vi nyttjar våra gemensamma resurser på ett smart och hållbart sätt.

Vi behöver vara rädda om effekten

El som vi producerar går inte att lagra storskaligt på ett effektivt sätt än. Det betyder att vid varje givet ögonblick måste den hållbara energiproduktionen kunna leverera den effekt som kunderna efterfrågar om vi ska kunna tränga ut kol och olja. I en framtid där allt mer elektrifieras behöver vi fundera på hur vi lämpligast nyttjar vårt lokala energisystem.

Vi har gott om energi i vårt avlånga land, men vi behöver också bli medvetna om vad som händer när effektuttaget är extra högt, exempelvis på vintern och under tider då vi är som mest aktiva och beroende av el. Vi behöver alltså vara extra ”rädda om effekten” framöver. Lokal produktion av energi, exempelvis kraftvärme från Moskogen, bidrar positivt till den ekvationen.

Energisystemet och vår syn på energi

100% förnybar el och värme

Elen som vi producerar lokalt räcker till motsvarande ca 33% av elbehovet i Kalmar stad. Resterande del köper vi in och den inköpta elen är även den 100% förnybar. Som kund till oss bidrar du alltså med att öka andelen förnybar energi i systemet och tränger på så vis undan energi från icke förnybara energikällor som kol och olja. Bra va!?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Så här funkar det!

Som kund hos oss bidrar du till att tränga ut kol och olja från energisystemet så att Kalmar blir mer hållbart. Här ser du hur det lokala energisystemet fungerar och hur det hänger ihop.

Översiktsbild Energisystemet
Klicka på bilden för att göra den större.

Den viktigaste delen av vårt lokala energisystem är kraftvärmeverket Moskogen, där småländska rester från skogsindustrin (eller skogsbös som vi kärleksfullt kallar det) omvandlas till fjärrvärme och el. Som fjärrvärmekund bidrar du till att vi kan producera hållbar el och värme. Ju fler fjärrvärmekunder som är anslutna till vårt fjärrvärmenät, ju mer förnybar lokal el kan vi producera. Win-win alltså. Så utifrån ett systemperspektiv, är vår fjärrvärme en suverän värmekälla.

Mätare som visare hur Moskogen bidrar både till större utbud av förnybar el och till lägre elanvändning för uppvärmning.
Fjärrvärme från Moskogen bidrar både till större utbud av förnybar el och till lägre elanvändning för uppvärmning.

Smarta staden

Vårt lokala energisystem är också beroende av en fungerande infrastruktur som ska uppfylla de behov vi har idag och de behov vi ser i morgon. Energisystemet är en viktig del i den framtida smarta staden. Innovation och digitalisering i form av Internet of Things (IoT) är en viktig nyckel. Det är därför som vi satsar på uppkoppling genom vårt nybyggda sensornätverk och samarbetar med exempelvis Linnéuniversitetet kring utveckling av IoT-tjänster. Vårt lokala energisystem bidrar till att vi kan nyttja våra gemensamma resurser smartare och mer hållbart.

Vi vill vara en kraftfull motor för tillväxt och ett långsiktigt hållbart samhälle där både människa och miljö står i centrum. Stora delar av vinsten återinvesteras i Kalmar, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen. Som kund hos oss är du en viktig del av den utvecklingen. Tack!

Vill du veta mer om energisystemet?

Kontakta oss
100 % förnybar el och värme

Bli elproffs – med vår nya app!

Du som är kund får full kontroll över din elanvändning. Effektivisera din förbrukning redan idag!

Ladda ner appen kostnadsfritt

mobil Ladda ner appen kostnadsfritt